راه توده

میر جعفر پیشه وری

علی امیرخیزی

دکتر محمد بهرامی

اردشیر آوانسیان

احسان طبری

"مشی توده" چیست؟-1
برای یک مبارزه جدی
باید نبض جامعه را

با تحلیل دقیق، لحظه به لحظه گرفت

ایرج اسکندری

ایرج اسکندری

دوشنبه 16 مهر 1386  I
 شماره های گذشته    152   سايت ها ـ وبلاگها     I

جستجو در راه توده  

 حتی وحدت نظامی- امنیتی هم ظاهری است
وحدت ملی مردم ایران
با سیاست جنگی ممکن نیست

.

شاید دو سال و نیم پیش که راه توده انگیزه تحمیل احمدی نژاد به مردم ایران و نشاندن او بر صندلی ریاست جمهوری را نتیجه غلبه طرفداران سیاست جنگی بر سیاست رفرم و اصلاحات در جمهوری اسلامی ارزیابی و اعلام کرد، برای بسیاری قبول این واقعیت دشوار و حتی باورنکردنی بود، اما گذشت زمان، صحت آن ارزیابی را ثابت کرد. این ارزیابی نه ناگهانی بود و نه حدس و گمان، زیرا نشانه های آن از نیمه دوم دوره دوم ریاست جمهوری محمد خاتمی آشکار شده و درجریان تصرف فرودگاه خمینی در تهران توسط سپاه پاسداران به اوج رسیده بود. میان سه کاندیدای رهبر و شورای فرماندهان سپاه برای بدست گرفتن سکان ریاست جمهوری تفاوت نمی کرد که علی لاریجانی رئیس جمهور شود، یا سردار قالیباف و یا احمدی نژاد. مهم آن بود که هر کدام که از صندوق بیرون آمدند مجری سیاست نظامی- اتمی شوند و دیدیم که در دوران پس از انتخابات ریاست جمهوری نیز هر کدام از این سه تن گوشه ای از این سیاست را با اندک تفاوت هائی در روش و بیان و دانش و اندوخته سیاسی خود بدست گرفتند.   ادامه

 --------------------------------------------------

دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد
"احمدی نژاد"
مردم ایران این "آیت" را هم
پشت سر می گذارند!
روزبه محسنی

 --------------------------------------------------

فاشيسم
آنچه "گرامشی" گفت
امروز تکرار می شود؟
ن.کیانی

آگاهی از پژوهش های نوین روی بررسی های گرامشی برای شناخت "فاشیسم" و "نازیسم"، به ما امکان میدهد، رویدادهای امروز ایران را با نگاهی عمیق تر بنگریم، به ریشه ها و پیوندهای طبقاتی و شعارها و سمت گیری های حاکمیت و تحولاتی که از دل آن می تواند بیرون بیآید دقیق تر بیاندیشیم.

گفتگو با تاریخ -3
کیانوری:
مردم اجازه نمی دهند
دوران رهبری

 مطلق العنان
در ایران گذشته

 

------------------

حماسه داد
ظلم وخیانت
همیشه زمینه ساز
حمله به ایران بوده

زنده یاد ف.م جوانشیر
از قربانیان قتل عام زندانیان سیاسی سال 1367

------------------

داستان گونه هائی به قلم احسان طبری
احسان طبری:
نه، ده ساله بودم
که از ولایت آمدم پایتخت

------------------

ماتریالیسم تاریخی

نقش شخصیت
در دو جبهه
با مردم، علیه مردم
امیر نیک آئین

------------------

ماركس – 14
برابری انسان ها
از رویا، تا واقعیت
ترجمه و تدوین جعفرپویا

   

           
 

 

هيتلر و آلمان ها

(ورنر پاريس ـ اديسيون سوسيال ـ 1982)

نوشته پي ير آنجل

 ترجمه عليرضا خيرخواه

 

بازی شیطاني

نوشته روبرت دريفوس

ترجمه فروزنده فرزاد

           
 

مقاله ها و نوشته های

تئوريک و تحليلی

* گرایش توسعه طلبانه سرمایه دینامیسم گلوبالیسم                   ترجمه ش. م. بهرنگ

*انقلاب نوین جهانی استوار برپایه های مادی ـ تکنیکی جهام واقعا موجود

تهیه و تدوین ک.رحمانی

*مارکسیسم کلید درک خلاق جهانی که می شناسیم و می سازیم

ترجمه علیرضا خیرخواه

 

آثار بالينی

برخی بررسی ها درباره جهان بینی ها و جنبش های اجتماعی در ایران

احسان طبری

یادداشت ها و نوشته های فلسفی و اجتماعی

احسان طبری

ماتریالیسم دیالک تیک

امیر نیک آئین

ماتریالیسم تاریخی

امیر نیک آئین

 

سیاوش کسرايی
ـ باور (آخرین شعر خوانی)
ـ آرش کمانگير

ـ ما را مدد کنيد

 

 

دکتر نورالدين کيانوری
ـ نامه به علی خامنه ای از زندان اوین
ـ سنت، مذهب و مدرنیته
ـ سخنی با همه توده ای ها

   

بشنويد!

 فریاد آزادی راباصدای به آذین

 - از خواب تا بیداری

 - میهمان آقایان

 

 

محمد علی عمويی
ـ خیانت به سوسیالیسم
ـ گفتگو با روزنامه آفتاب
ـ گفتگو با آفتاب امروز پیرامون درگذشت کیانوری

 

مريم فيروز
ـ گفتگو با روزنامه اومانیته
ـ گفتگو با رادیو ایرانیان پیرامون آخرین لحظات حیات نورالدین کیانوری

 

احسان طبری
ـ از میان ریگ ها و الماس ها
ـ نقش مذهب و پایگاه طبقاتی مبارزان مذهبی در ایران
ـ درباره ملت و مسئله ملی

 

ف.م. جوانشير
ـ حماسه داد
ـ آن که غبار از چهره سیاسی فردوسی روبید!

 

پرفسور آگاهی
ـ تاريخ احزاب در ایران

 

مهدی کيهان
ـ جنبش سنديکايی در ایران

 

 

"مردم"

و

 "نامه مردم"

سرگذشت ارگان مرکزی حزب توده ایران

------------------------

صفحات اول "مردم" و"نامه مردم"
از سال 1358 تا 1360

------------------------

مشی و سياست توده ای

 در سرمقاله های

"مردم" و "نامه مردم"

------------------------

اطلاعيه ها

و اعلاميه های

 حزب توده ایران

 از 56 تا 62

پرسش و پاسخ

آنچه حزب گفت

و
آنچه روی داد

نــويد
آذرخشی در آسمان استبداد به

سازمان نويد تبديل شد

فاجعه ملی

قتل عام سال 1367

 کودتای 28 مرداد

اسناد، تصاوير و مقالات تحقيقی

- .......

رحمان هاتفی

ـ شکوفه های دوست داشتن!
ـ تيزابی، از طايفه ماندگاران!

ـ آن سرخ گل، گلسرخی بود

           
 

...جنبش های اجتماعی در ایران- طبری

از مهرپرستی تا استبداد دینی

40 قرن جدال

مذهب و آئین در ایران

 

1400 سال مقاومت ایرانی ها

برای حفظ هویت خویش

--------------------

جنگ و جهانی شدن

ترجمه جعفر پویا

 

تاریخ به روایت مطبوعات

--------------------

فلسفه را مردمی کنیم

ترجمه علیرضا خیرخواه

  تماس با ما  

حساب بانکی

Vernis

PostbankEssen

KontoNr. 0517751430

BLZ: 360 100 43

Germany

Tel:+49-30-36759721

آدرس پستی

Postfach 126926
 10609 Berlin-

Germany

 

نقل مطالب منتشر شده دراین سایت طبق GNU و GFDL

 با ذکر منبع آزاد است