راه توده

ناخدا افضلی

فرزاد جهاد

محمد بهرامی نژاد

سرهنگ عطاریان

سرهنگ کبیری

ایرج اسکندری - 8
ضرورت آشنائی دوباره با "مشی توده ای"

تغییر سریع اشکال مبارزه
به مقتضای حوادث و رویدادها

شاهرخ جهانگیری

دوشنبه 12 آذر 1386  I
 شماره های گذشته    159   سايت ها ـ وبلاگها     I

جستجو در راه توده  

دو روی داخلی و خارجی
جبهه یا "شورای ملی صلح"

 

همانگونه که پیش بینی می شد، اعلام "شورای ملی صلح" و تشکیل کمیته تدارک مقدمات نخستین همایش آن در ایران، واکنش های گسترده ای در داخل و خارج از کشور یافت. این پیشنهاد از سوی خانم شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و از بنیانگذاران کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، در یک کنفرانس خبری در محل کانون یاد شده اعلام شد و خانم نرگس محمدی، از فعالان حقوق بشر در ایران، تا نخستین همایش این شورا، بعنوان سخنگوی کمیته تدارکاتی انتخاب شد. در نخستین کنفرانس خبری که در آن ضرورت تشکیل شورای ملی صلح اعلام شد، آقایان مهندس عزت الله سحابی سخنگوی شورای ملی مذهبی های ایران، دکتر ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی ایران و خانم سیمین بهبهانی عضو برجسته کانون نویسندگان ایران حضور داشتند، که ترکیبی از پیشگامان تشکیل شورای ملی صلح را به نمایش گذاشتند.

در خارج از کشور، احزاب و سازمان های سیاسی، به فراخور درک و شناختی که از اوضاع کنونی ایران دارند و متاثر از بینشی که از خطر حمله نظامی به ایران و همچنین نقش حاکمیت نظامی جمهوری اسلامی دارند، نسبت به تشکیل"شورای ملی صلح" و ضرورت تشکیل آن اعلام موضع کردند. این موضع گیری ها عموما مثبت بود، مگر در طیف راست و سلطنت طلبی که امید به دوران پس از حمله به ایران دارد. در داخل کشور نیز، همانگونه که قابل پیش بینی بود، مخالفان چنین حرکت و تشکیل چنین شورا ئی مجریان نظامی و امنیتی سیاست جنگی بودند. همان ها که این سیاست را به فعالیت های اتمی نیز پیوند زده اند و اگر پیوند عملی هم نداشته باشد، سخنان و موضع گیریهای آنها این پیوند را تداعی می کند.  ادامه

-----------------------------------------------

پایان انتخابات پارلمانی روسیه
حزب کمونیست روسیه با 6 سئوال
مردم را دعوت به رای دادن کرده بود
بهروز بکتاشی
-----------------------------------------------

90 سال پس از انقلاب اکتبر-4
توپخانه دروغ و اتهام
همچنان به روی لنین باز است
"لوسین سو"عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست فرانسه
ترجمه ع. خیرخواه

-----------------------------------------------

هفدهمین کنگره حزب کمونیست چین
بازشناسی سوسیالیستی

 قدرتی بنام
"چین نوین"
ترجمه جعفرپویا
 

اعتصابات - ماجراجوئی ها
مانورهای سرکوزی
برای منحرف ساختن
افکار عمومی فرانسه

 

-----------------------------------------------

گزارشی از دومین کنگره حزب "چپ اروپا "
چپ اروپا با 400 هزار عضو
 

دبیراول حزب کمونیست آلمان:
اروپای دمکراتیک و متحد
در برابر کنسرن های بین المللی
عسگر داوودی

حمایت قاطع
حزب توده ایران
از"شورای ملی صلح"

------------------
هشت گفتار درباره فاشيسم - بخش نخست
فاشیسم درمتن
چهار ویژگی امپریالیسم
پالميرو تولياتی رهبر فقید حزب کمونیست ایتالیا
ترجمه ن. کیانی
 
------------------

حماسه داد – 29
تراژدی
در نظم خودکامه
گریز ناپذیر است
ف.م. جوانشير

------------------

ماترياليسم تاريخی
تضاد بزرگ دوران ما
علم درخدمت مردم
یا برای تشدید استثمار
اميرنيك آئين

           
 

 

هيتلر و آلمان ها

(ورنر پاريس ـ اديسيون سوسيال ـ 1982)

نوشته پي ير آنجل

 ترجمه عليرضا خيرخواه

 

بازی شیطاني

نوشته روبرت دريفوس

ترجمه فروزنده فرزاد

 

گرامشی و فاشيسم در ايتاليا

 

افسانه ما

(رُمان واقعی از کودتای 28 مرداد)

 

کارل مارکس هم فیلسوف، هم انقلابی

           
 

مقاله ها و نوشته های

تئوريک و تحليلی

* گرایش توسعه طلبانه سرمایه دینامیسم گلوبالیسم                   ترجمه ش. م. بهرنگ

*انقلاب نوین جهانی استوار برپایه های مادی ـ تکنیکی جهام واقعا موجود

تهیه و تدوین ک.رحمانی

*مارکسیسم کلید درک خلاق جهانی که می شناسیم و می سازیم

ترجمه علیرضا خیرخواه

 

آثار بالينی

برخی بررسی ها درباره جهان بینی ها و جنبش های اجتماعی در ایران

احسان طبری

یادداشت ها و نوشته های فلسفی و اجتماعی

احسان طبری

ماتریالیسم دیالک تیک

امیر نیک آئین

ماتریالیسم تاریخی

امیر نیک آئین

 

سیاوش کسرايی
ـ باور (آخرین شعر خوانی)
ـ آرش کمانگير

ـ ما را مدد کنيد

 

 

دکتر نورالدين کيانوری
ـ نامه به علی خامنه ای از زندان اوین
ـ سنت، مذهب و مدرنیته
ـ سخنی با همه توده ای ها

   

بشنويد!

 فریاد آزادی راباصدای به آذین

 - از خواب تا بیداری

 - میهمان آقایان

 

 

محمد علی عمويی
ـ خیانت به سوسیالیسم
ـ گفتگو با روزنامه آفتاب
ـ گفتگو با آفتاب امروز پیرامون درگذشت کیانوری

 

مريم فيروز
ـ گفتگو با روزنامه اومانیته
ـ گفتگو با رادیو ایرانیان پیرامون آخرین لحظات حیات نورالدین کیانوری

 

احسان طبری
ـ از میان ریگ ها و الماس ها
ـ نقش مذهب و پایگاه طبقاتی مبارزان مذهبی در ایران
ـ درباره ملت و مسئله ملی

 

ف.م. جوانشير
ـ حماسه داد
ـ آن که غبار از چهره سیاسی فردوسی روبید!

 

پرفسور آگاهی
ـ تاريخ احزاب در ایران

 

مهدی کيهان
ـ جنبش سنديکايی در ایران

 

 

"مردم"

و

 "نامه مردم"

سرگذشت ارگان مرکزی حزب توده ایران

------------------------

صفحات اول "مردم" و"نامه مردم"
از سال 1358 تا 1360

------------------------

مشی و سياست توده ای

 در سرمقاله های

"مردم" و "نامه مردم"

------------------------

اطلاعيه ها

و اعلاميه های

 حزب توده ایران

 از 56 تا 62

پرسش و پاسخ

آنچه حزب گفت

و
آنچه روی داد

نــويد
آذرخشی در آسمان استبداد به

سازمان نويد تبديل شد

فاجعه ملی

قتل عام سال 1367

 کودتای 28 مرداد

اسناد، تصاوير و مقالات تحقيقی

- .......

رحمان هاتفی

ـ شکوفه های دوست داشتن!
ـ تيزابی، از طايفه ماندگاران!

ـ آن سرخ گل، گلسرخی بود

           
 

...جنبش های اجتماعی در ایران- طبری

از مهرپرستی تا استبداد دینی

40 قرن جدال

مذهب و آئین در ایران

 

1400 سال مقاومت ایرانی ها

برای حفظ هویت خویش

--------------------

جنگ و جهانی شدن

ترجمه جعفر پویا

 

تاریخ به روایت مطبوعات

--------------------

فلسفه را مردمی کنیم

ترجمه علیرضا خیرخواه

  تماس با ما  

حساب بانکی

Vernis

PostbankEssen

KontoNr. 0517751430

BLZ: 360 100 43

Germany

Tel:+49-30-36759721

آدرس پستی

Postfach 126926
 10609 Berlin-

Germany

 

نقل مطالب منتشر شده دراین سایت طبق GNU و GFDL

 با ذکر منبع آزاد است