راه توده

رحیم نامور

بهرام دانش

دکتر محمد بهرامی

احمد رصدی

احسان طبری

کلیات مطبوعات نیمسال 1325
شورای امنیت
به بهانه شکایت ایران
سکوی حمله اتمی به شوروی!

137

ف. م. جوانشیر

دوشنبه 04 تیر 1386

جستجو در راه توده | آرشيو شماره های گذشته |روزنت ها ـ سايت ها ـ وبلاگها

دوره اينترنتی ـ شماره 137

سیاوش کسرائی

من و تو ساقه یک ریشه هستیم
نهال نازک یک بیشه هستیم
جدائی مان چه بار آورده، بنگر
شکسته از دم یک تیشه هستیم

--------------------

ماركس و علم
یک علم می شناسیم
وآن "تاریخ" است!

ترجمه و تدوین "جعفرپویا"

--------------------

موج دوم
ناسیونال سوسیالیسم
در عرصه جهانی
امیرعلی لاهرودی

--------------------

بخش دیگری ازکتاب"ایران وانرژی هسته ای"

سلاح اتمی در ایران
امنیت آفرین است؟

نوشته "فرانسوا ژره"

ترجمه ن. کیانی و حمید محوی

--------------------

اورانیوم رقیق شده
چرا از آن
سخن نمی گویند؟
ژوئل پنوشه
روزنامه نگار و محقق دانشگاهی
ترجمه "ح . م"

--------------------

بخوانیم و شیوه مقاله نویسی تحلیلی
در مطبوعات را از مارکس بیاموزیم
سالهای تدارک انقلاب
و استقلال هندوستان
ترجمه حمید محوی

--------------------

آغاز انتشار ترجمه کامل کتاب تازه لیگاچف
غبار روبی از حقایق
شوروی و روسیه امروز
م. شیزلی

--------------------

حماسه داد
50 شاه
 آمدند و رفتند
اما ایران و ایرانی ماندند
ف.م. جوانشیر

--------------------

از خواب تا بیداری
به آذین:
این مملکت و این مردم
برای من همه چیز است!
به آذین

--------------------

ماتریالیسم تاریخی

انقلاب ها
و ماهیت طبقاتی آنها
امیر نیک آئین

لولوی جمهوری اسلامی
در خدمت اسرائیل و امریکا و یا تقابل با آنها؟


این سخن که القاعده و طالبان محصول دوران جنگ سرد و مقابله با حضور ارتش اتحاد شوروی در افغانستان و تقابل با حکومت دمکراتیک در این کشورند، قطعا سخن تازه‌ای نیست. تعبیر و تشبیه های گوناگونی پیرامون استفاده از اسلام در این دوران و این تقابل در مطبوعات منتشر شده و تئوریسین های بهره گیرنده از اسلام در جنگ داخلی افغانستان، پس از درهم پاشی اتحاد شوروی و آغاز فصلی تازه در افغانستان اعتراف هائی تاریخی در این ارتباط کرده اند. از جمله ابداع اصطلاح پر معنای "کمربند سبز".
توصیه به مرور تاریخ و بررسی نقش اخوان المسلمین در جریان تقابل با سوسیالیسم ملی و رشد ناسیونالیسم در کشورهای عرب خاورمیانه- در برابر دولت های وابسته منطقه و آمریکا و اسرائیل- و نگاهی دوباره به نقش استعمار کهنه کار انگلستان در بنیانگذاری این سازمان اسلامی نیز زمانی اعتبار دوباره می یابد که بخواهیم از القاعده نقب بزنیم به گذشته ها و سابقه ها. یعنی به اخوان المسلمین بپردازیم تا به یاد آوریم تجربه ای را که با بهره گیری از آن گروه های اسلامی را از سراسر جهان در پاکستان جمع کردند تا علیه دولت دمکراتیک افغانستان و ارتش اتحاد شوروی در این کشور دست به عملیات تروریستی بزنند.
بنابراین، سخن از تاریخ و گذشته نیست، بلکه از امروز و خطری سخن است که اندیشه ها و سیاست های آلوده به تفکرات آن دو سازمان در حاکمیت کنونی جمهوری اسلامی می تواند به بار آورد. سیاستی که در سرانجام خود می تواند در خدمت اهداف استراتژیک آمریکا و اسرائیل چنان ادامه یابد که علاوه بر این خدمت، فاجعه ای جبران ناپذیر را نیز برای ایران به همراه آورد و نقطه قطعی و پایانی را بر انقلاب 57 بگذارد.
ما، بارها در سرمقاله های دو سال اخیر راه توده نوشته ایم و باز تکرار می کنیم که دولت و حاکمیت کنونی متکی به یک سیاست خارجی، در خدمت اهداف نظامی بر سر کار آمده و مسائل مربوط به انرژی اتمی و کشاکش هائی که پیرامون آن جریان دارد نیز در خدمت همین سیاست پیش برده می شود.  ادامه

-----------------------------------------------

 

دو عکس تاریخی
از حوادث نیمسال اول 1325

این دو عکس تاریخی مربوط به دو رویداد تاریخی در نیمه اول سال 1325 است. درگذشت "کالنین" رئیس جمهور اتحاد شوروی و مراسم تشییع جنازه و حمل تابوت او بر شانه استالین، مولوتف و دیگر اعضای رهبر وقت مسکو و دومی ملاقات وزرای خارجه اتحاد شوروی"مولوتف" و "برنز" وزیر خارجه امریکا.

-----------------------------------------------

 

"چپ آلمان"
تولدی تازه در قلب اروپا
عسگر داوودی


-----------------------------------------------

 

چه گوارا
روح در پیکر انقلاب
پرویز کامبخش از مزار شریف

 

           
 

 

هيتلر و آلمان ها

(ورنر پاريس ـ اديسيون سوسيال ـ 1982)

نوشته پي ير آنجل

 ترجمه عليرضا خيرخواه

 

بازی شیطاني

نوشته روبرت دريفوس

ترجمه فروزنده فرزاد

           
 

مقاله ها و نوشته های

تئوريک و تحليلی

* گرایش توسعه طلبانه سرمایه دینامیسم گلوبالیسم

 ترجمه ش. م. بهرنگ

*انقلاب نوین جهانی استوار برپایه های مادی ـ تکنیکی جهام واقعا موجود

تهیه و تدوین ک.رحمانی

*مارکسیسم کلید درک خلاق جهانی که می شناسیم و می سازیم

ترجمه علیرضا خیرخواه

 

آثار بالينی

برخی بررسی ها درباره جهان بینی ها و جنبش های اجتماعی در ایران

احسان طبری

یادداشت ها و نوشته های فلسفی و اجتماعی

احسان طبری

ماتریالیسم دیالک تیک

امیر نیک آئین

 

سیاوش کسرايی
ـ باور (آخرین شعر خوانی)
ـ آرش کمانگير

ـ ما را مدد کنيد

 

 

دکتر نورالدين کيانوری
ـ نامه به علی خامنه ای از زندان اوین
ـ سنت، مذهب و مدرنیته
ـ سخنی با همه توده ای ها

   

بشنويد!

یک عمر فریاد آزادی را با صدای به آذین

 

 

محمد علی عمويی
ـ خیانت به سوسیالیسم
ـ گفتگو با روزنامه آفتاب
ـ گفتگو با آفتاب امروز پیرامون درگذشت کیانوری

 

مريم فيروز
ـ گفتگو با روزنامه اومانیته
ـ گفتگو با رادیو ایرانیان پیرامون آخرین لحظات حیات نورالدین کیانوری

 

احسان طبری
ـ از میان ریگ ها و الماس ها
ـ نقش مذهب و پایگاه طبقاتی مبارزان مذهبی در ایران
ـ درباره ملت و مسئله ملی

 

ف.م. جوانشير
ـ حماسه داد
ـ آن که غبار از چهره سیاسی فردوسی روبید!

 

پرفسور آگاهی
ـ تاريخ احزاب در ایران

 

مهدی کيهان
ـ جنبش سنديکايی در ایران

 

 

"مردم"

و

 "نامه مردم"

سرگذشت ارگان مرکزی حزب توده ایران

------------------------

صفحات اول "مردم" و"نامه مردم"
از سال 1358 تا 1360

------------------------

مشی و سياست توده ای

 در سرمقاله های

"مردم" و "نامه مردم"

------------------------

اطلاعيه ها

و اعلاميه های

 حزب توده ایران

 از 56 تا 62

پرسش و پاسخ

آنچه حزب گفت

و
آنچه روی داد

نــويد
آذرخشی در آسمان استبداد به

سازمان نويد تبديل شد

فاجعه ملی

قتل عام سال 1367

 کودتای 28 مرداد

اسناد، تصاوير و مقالات تحقيقی

- .......

رحمان هاتفی

ـ شکوفه های دوست داشتن!
ـ تيزابی، از طايفه ماندگاران!

ـ آن سرخ گل، گلسرخی بود

           
 

...جنبش های اجتماعی در ایران- طبری

از مهرپرستی تا استبداد دینی

40 قرن جدال

مذهب و آئین در ایران

 

1400 سال مقاومت ایرانی ها

برای حفظ هویت خویش

--------------------

جنگ و جهانی شدن

ترجمه جعفر پویا

 

تاریخ به روایت مطبوعات

--------------------

فلسفه را مردمی کنیم

ترجمه علیرضا خیرخواه

  تماس با ما  

حساب بانکی

Vernis

PostbankEssen

KontoNr. 0517751430

BLZ: 360 100 43

Germany

Tel:+49-30-36759721

Email : contact@rahetudeh.com

آدرس پستی

Postfach 126926
 10609 Berlin-

Germany

 

نقل مطالب منتشر شده دراین سایت

 با ذکر منبع آزاد است