راه توده

سلیمان میرزا اسکندری

عبدالصمد کامبخش

دکتر رضا رادمنش

ایرج اسکندری

دکتر تقی ارانی

گفتگو با تاریخ -2

کیانوری:

 خواهید دید

 از میان نسل جوان، رهبران جدید حزب توده ایران برخواهند خاست!

نورالدین کیانوری

دوشنبه 9 مهر 1386  I
 شماره های گذشته    151   سايت ها ـ وبلاگها     I

جستجو در راه توده  

آیا درایران جت جنگی ساخته می شود؟
دروغ
زودتر از "صاعقه"
سقوط خواهد کرد!
هدایت احمدی

--------------------

از ارسال کننده سپاسگزاریم
حزب توده ایران
به روایت اسناد
نه ادعاهای شفاهی
روزبه افضلی

--------------------

داستان گونه هائی به قلم احسان طبری
چهره خانه
ميرزا آقا كت شلواری
و عيالش گلين آغا

--------------------

حماسه داد
اسکندر و اعراب
فاتحان ایرانی که
پیش از حمله پاشیده بود
زنده یاد ف.م جوانشیر
از قربانیان قتل عام زندانیان سیاسی

--------------------

ماركس و ماركسيسم – 13
انسان یا مذهب
کدام خالق دیگری است؟
ترجمه و تدوین جعفر پویا

--------------------

گزارش کنگره حزب کمونیست روسیه فدراتیو
کمونیست های روسیه
در دو انتخابات پیش رو
با چه آرائی از صندوق ها در خواهند آمد؟
ترجمه بهروز بکتاشی

--------------------

ماتریالیسم تاریخی

خلق های ایران
وحقوق پایمال شده
آنها در حکومت ها

امیر نیک آئین

سالگرد بنیانگذاری حزب توده ایران
تاریخ نشان داد
ریشه های مشی توده ای
در اعماق سرزمین ایران است
.

انتشار شماره 151 راه توده، همزمان شد با سالگرد تاسیس حزب توده ایران. فردا دهم مهرماه است. در سال 1320، در چنین روزی حزب توده ایران بنیانگذاری شد. سالی که رژیم دیکتاتوری و فاشیست صفت رضاخان با ورود متفقين از شمال و جنوب به کشور سقوط کرد. پیش از آن که آنها نيروهای متفقين با هدف جلوگیری از پیوستن رژیم پهلوی اول به محور هیتلری جنگ دوم جهانی وارد تهران شوند، سفیر انگلستان، فروغی نخست وزیر اسبق رضاشاه را در جریان تصمیم انگلیس ها مبنی بر تبعید رضاخان قرار داده و از وی خواست به دربار شاه رفته و به او ابلاغ کند بساطش را جمع کرده و آماده شود تا از طریق اصفهان، فارس، کرمان و سپس بندرعباس از ایران خارج شود. ورود ارتش سرخ از شمال و ارتش انگلستان از جنوب به ایران، قطع پیوند ایران با آلمان هیتلری و سقوط رضاشاه می توانست به حادثه مهم تری بیانجامد و آن، قیام مردمي بود كه از زیرفشار و سرکوب آزاد شده بودند و آغاز يك انقلاب ضد سلطنتی، ضد دیکتاتوری در ایران، پس از فروپاشی دستگاه امنیتی – پلیسی و ارتش تحت فرمان شاه.   ادامه

-----------------------------------------------

سرود سوم حزب توده ایران |

-----------------------------------------------

مناظره "ازغدی" سر بازجوی اوین
با فرزندان چه گوارای انقلابی در تهران
در مرکز بررسی های استراتژیک احمدی نژاد

کامیلو گوارا

آلیدا گوارا

ازغدی بازجو و شکنجه گر دهه 60

 -----------------------------------------------

پیام های شما و پاسخ های راه توده
چند پاسخی که خود
به مقاله سیاسی تبدیل شد!

رضاخان را با استالین مقایسه نکنید که سخت به اشتباه می روید. درباره تمام اسامی و صفات و مقولاتی که در جمهوری اسلامی دستمالی شده و از چشم مردم افتاده باید واقعیات را مکرر در مکرر نوشت. دیدگاه های راه توده و تفاوت آن با هر دیدگاه دیگری را در شماره های مختلف این نشریه که از 1371 انتشار دوره دوم آن شروع شده و ادامه دارد و در اعلام مواضع آن در مقاطع مختلف این 15 سال جستجو کنید. ما اهل ناسزا و اتهام زنی به این و آن نیستیم. بحث نیز بحث سیاسی و نظری است. انفجار و انتحار و به کشتن دادن مردم و تقسیم جامعه به مذهبی و غیر مذهبی و از میان مذهبی ها نیز آن مذهبی هائی را کمک مالی کردن در خدمت سیاست حاکم در جمهوری اسلامی است، هر نامی داشته باشد، مبارزه با اشغالگران نام ندارد. یک بازی بزرگ با چند برگ در خاورمیانه و امریکای لاتین جریان دارد.

-----------------------------------------------

نقل از راه توده شماره 57 - اسفند 1375
امیرعلی لاهرودی

صدر فرقه دمکرات آذربایجان ایران


آذربایجان واحد
خواب و خيال است!

-----------------------------------------------

استالین و دوران او-2
حقیقت آن نیست که دشمنان می گویند!
گنادی زیوگانوف، ترجمه م. شیزلی

یک تضاد در دو کشور- مشابه همان تضاد و مشکلی که اکنون در جمهوری اسلامی با وجود رهبر و رئیس جمهور و مجلسی بی اعتنا به حقوق خلق ها و ملیت های ساکن ایران و تحمیل نماینده به مناطق ملی و ملیت های مختلف ایران شاهد هستیم در روسیه کنونی وجود دارد. سرانجام نیز، حل این تضاد راه حلی جز آنچه که مترقی ترین نیروها، از جمله حزب کمونیست فدارتیو در روسیه از آن دفاع می کنند برای آینده ایران نیست. راه حلی که اگر بدان تن داده نشود حاکمیت جمهوری اسلامی نیز به همان سرنوشتی در این عرصه گرفتار خواهد آمد که حزب کمونیست روسیه برای دولت و رئیس جمهور و ساختار دولتی روسیه کنونی پیش بینی می کند. بنابراین به طرح 11 ماده ای حزب کمونیست فدارتیو روسیه می توان نگاهی در حد درس آموزی از آن کرد. راه توده

           
 

 

هيتلر و آلمان ها

(ورنر پاريس ـ اديسيون سوسيال ـ 1982)

نوشته پي ير آنجل

 ترجمه عليرضا خيرخواه

 

بازی شیطاني

نوشته روبرت دريفوس

ترجمه فروزنده فرزاد

           
 

مقاله ها و نوشته های

تئوريک و تحليلی

* گرایش توسعه طلبانه سرمایه دینامیسم گلوبالیسم                   ترجمه ش. م. بهرنگ

*انقلاب نوین جهانی استوار برپایه های مادی ـ تکنیکی جهام واقعا موجود

تهیه و تدوین ک.رحمانی

*مارکسیسم کلید درک خلاق جهانی که می شناسیم و می سازیم

ترجمه علیرضا خیرخواه

 

آثار بالينی

برخی بررسی ها درباره جهان بینی ها و جنبش های اجتماعی در ایران

احسان طبری

یادداشت ها و نوشته های فلسفی و اجتماعی

احسان طبری

ماتریالیسم دیالک تیک

امیر نیک آئین

ماتریالیسم تاریخی

امیر نیک آئین

 

سیاوش کسرايی
ـ باور (آخرین شعر خوانی)
ـ آرش کمانگير

ـ ما را مدد کنيد

 

 

دکتر نورالدين کيانوری
ـ نامه به علی خامنه ای از زندان اوین
ـ سنت، مذهب و مدرنیته
ـ سخنی با همه توده ای ها

   

بشنويد!

 فریاد آزادی راباصدای به آذین

 - از خواب تا بیداری

 - میهمان آقایان

 

 

محمد علی عمويی
ـ خیانت به سوسیالیسم
ـ گفتگو با روزنامه آفتاب
ـ گفتگو با آفتاب امروز پیرامون درگذشت کیانوری

 

مريم فيروز
ـ گفتگو با روزنامه اومانیته
ـ گفتگو با رادیو ایرانیان پیرامون آخرین لحظات حیات نورالدین کیانوری

 

احسان طبری
ـ از میان ریگ ها و الماس ها
ـ نقش مذهب و پایگاه طبقاتی مبارزان مذهبی در ایران
ـ درباره ملت و مسئله ملی

 

ف.م. جوانشير
ـ حماسه داد
ـ آن که غبار از چهره سیاسی فردوسی روبید!

 

پرفسور آگاهی
ـ تاريخ احزاب در ایران

 

مهدی کيهان
ـ جنبش سنديکايی در ایران

 

 

"مردم"

و

 "نامه مردم"

سرگذشت ارگان مرکزی حزب توده ایران

------------------------

صفحات اول "مردم" و"نامه مردم"
از سال 1358 تا 1360

------------------------

مشی و سياست توده ای

 در سرمقاله های

"مردم" و "نامه مردم"

------------------------

اطلاعيه ها

و اعلاميه های

 حزب توده ایران

 از 56 تا 62

پرسش و پاسخ

آنچه حزب گفت

و
آنچه روی داد

نــويد
آذرخشی در آسمان استبداد به

سازمان نويد تبديل شد

فاجعه ملی

قتل عام سال 1367

 کودتای 28 مرداد

اسناد، تصاوير و مقالات تحقيقی

- .......

رحمان هاتفی

ـ شکوفه های دوست داشتن!
ـ تيزابی، از طايفه ماندگاران!

ـ آن سرخ گل، گلسرخی بود

           
 

...جنبش های اجتماعی در ایران- طبری

از مهرپرستی تا استبداد دینی

40 قرن جدال

مذهب و آئین در ایران

 

1400 سال مقاومت ایرانی ها

برای حفظ هویت خویش

--------------------

جنگ و جهانی شدن

ترجمه جعفر پویا

 

تاریخ به روایت مطبوعات

--------------------

فلسفه را مردمی کنیم

ترجمه علیرضا خیرخواه

  تماس با ما  

حساب بانکی

Vernis

PostbankEssen

KontoNr. 0517751430

BLZ: 360 100 43

Germany

Tel:+49-30-36759721

آدرس پستی

Postfach 126926
 10609 Berlin-

Germany

 

نقل مطالب منتشر شده دراین سایت طبق GNU و GFDL

 با ذکر منبع آزاد است