راه توده

عبدالصمد کامبخش

بهرام سیروس

سلیمان میرزا

کریم نیک بین

دکتر تقی ارانی

انسجام برنامه ریزی شده دولت احمدی نژاد
ماهیت عدالتخواهی
دولتی که می داند به کجا می رود
ن.کیانی

145

حیدر عمواوغلی

دوشنبه 29 مرداد 1386

جستجو در راه توده | آرشيو شماره های گذشته |روزنت ها ـ سايت ها ـ وبلاگها

دوره اينترنتی ـ شماره 145

حق با آقای عسگراولادی است!
کودتای 28 مرداد
بالشتی نرم برای مذهبی ها
زندان و شکنجه و اعدام

برای توده ای ها
----------------------

از یاد نرفته اند که به یاد آوریم
وارطان سالاخانيان
و
کوچک شوشتری
بیتا بخشنده

--------------------

داستان گونه هائی به قلم احسان طبری
چهره خانه
شیخ علی دستفروش
و خجه خانم بند انداز

--------------------

حماسه داد
نبرد در شاهنامه
میان
توانگران وغارت شدگان

ف.م. جوانشیر

--------------------

ماتریالیسم تاریخی

ضربات کیش شخصیت
به دمکراسی سوسیالیستی
امیر نیک آئین

گسترش دو تصور خام و خطرناک را باید خنثی کرد
نه بازگشت به سلطنت پهلوی
و نه قبول حاکمیت فاشیستی ج. ا

 

در شرایط به غایت بغرنج ایران، کشوری که از داخل – حاکمیت و سیاست های آن- و خارج- امریکا و متحدان آن- درمحاصره انواع بحران ها قرار گرفته، با دو اندیشه و تصور خام قاطعانه باید مقابله کرده و آن را رسوا ساخت.
1- آن اندیشه ای که دولت احمدی نژاد و سیاست های آن را ضد امپریالیستی- و فاجعه بارتر از آن "انقلابی" - تصور کرده و دست های آشکار و پنهان حاکمیت و رسانه های تبلیغی امریکا و غرب نیز سرگرم دامن زدن به آن هستند.
2- اندیشه مخرب دیگری که می کوشد آب تربت بر سر نظام پهلوی- پدر و پسر- ریخته و با نشان دادن جنایات و دیکتاتوری حاکم در جمهوری اسلامی جاده را برای بازگشت آن دیگری که با انقلاب سقوط کرده هموار کند.
1- پیرامون سیاست خارجی دولت احمدی نژاد و در حقیقت سیاست جنگی- اتمی حاکم، ما بارها در سرمقاله های دو سال و نیم اخیر راه توده نوشته و باز هم تکرار می کنیم که اهداف پنهان در پشت این سیاست ها و شعارهائی که علیه امریکا و اسرائیل داده می شود، نه تقابل با امپریالیسم و حمایت از جنبش های انقلابی و مترقی در منطقه، بلکه سلطه نظامی بر منطقه، گسترش اسلام تشیع ولایتی و حادثه جوئی در خارج از ایران برای جلوگیری و یا به تاخیر انداختن حمله نظامی به ایران تا لحظه نشستن بر سر میز مذاکره و معامله با امریکا و حتی اسرائیل است. نگاهی به سیاست های اقتصادی همسو با اقتصاد لیبرالیستی مورد حمایت بانک جهانی که تلاش می شود پشت اسامی و عناوینی نظیر "واگذاری فعالیت های اقتصادی به مردم"، "سهام عدالت" و...پنهان نگهداشته شود، بهترین دلیل پوچ بودن آن مقابله با امریکا و امپریالیسم جهانی است که دولت کنونی خود را پرچمدار آن معرفی می کند.
نام ضدیت با فرهنگ غربی، یا حقوق بشر که خود دستآورد مبارزه طولانی اجتماعی مردم اروپا و امریکاست، سرکوب آزادی، زندان و شکنجه و اعتراف گیری و مقابله با هر نوع تشکل و تحزب و مطبوعات غیر همسو با سیاست های فاشیستی دولت و اشاعه خرافات مذهبی نیز کوچکترین ارتباطی با مبارزه ضد امپریالیستی ندارد. حاکمیت می کوشد نام این سیاست ها را "سیاست انقلابی" بگذارد و شخص رهبر با استفاده از هر فرصتی چنین می گوید و دولت احمدی نژاد و طراحان نظامی سیاست های حاکم را دولتی انقلابی معرفی م یکند. اتفاقا، امریکا و اسرائیل و دولت های غربی نیز می کوشند از انقلاب همین چهره را مورد نفرت مردم را "انقلاب" و "انقلابیون" معرفی کنند تا مهر باطل به هر حرکت انقلابی در ایران و منطقه مسلمان نشین بزنند.  ادامه

-----------------------------------------------

گفتگوی روزنامه چپگرای«لا رینا سیتا دلا سینیسترا» ایتالیا
با «خالد حداده» دبیر اول «حزب کمونیست لبنان
حماس و محمودعباس
هر دو در خدمت اسرائیل و امریکا

ترجمه ستاره داوودی

-----------------------------------------------

جعلیات و حقایق
سقفی را ویران کردند
که مردم دراتحاد شوروی
بالای سر خود داشتند

ایگورلیگاچف. ترجمه م.شیزلی

مارکس و انگلس
روزنامه نگاران تحلیلگر
عصر و دوران خود
ترجمه حمید محوی

           
 

 

هيتلر و آلمان ها

(ورنر پاريس ـ اديسيون سوسيال ـ 1982)

نوشته پي ير آنجل

 ترجمه عليرضا خيرخواه

 

بازی شیطاني

نوشته روبرت دريفوس

ترجمه فروزنده فرزاد

           
 

مقاله ها و نوشته های

تئوريک و تحليلی

* گرایش توسعه طلبانه سرمایه دینامیسم گلوبالیسم                   ترجمه ش. م. بهرنگ

*انقلاب نوین جهانی استوار برپایه های مادی ـ تکنیکی جهام واقعا موجود

تهیه و تدوین ک.رحمانی

*مارکسیسم کلید درک خلاق جهانی که می شناسیم و می سازیم

ترجمه علیرضا خیرخواه

 

آثار بالينی

برخی بررسی ها درباره جهان بینی ها و جنبش های اجتماعی در ایران

احسان طبری

یادداشت ها و نوشته های فلسفی و اجتماعی

احسان طبری

ماتریالیسم دیالک تیک

امیر نیک آئین

ماتریالیسم تاریخی

امیر نیک آئین

 

سیاوش کسرايی
ـ باور (آخرین شعر خوانی)
ـ آرش کمانگير

ـ ما را مدد کنيد

 

 

دکتر نورالدين کيانوری
ـ نامه به علی خامنه ای از زندان اوین
ـ سنت، مذهب و مدرنیته
ـ سخنی با همه توده ای ها

   

بشنويد!

 فریاد آزادی راباصدای به آذین

 - از خواب تا بیداری

 - میهمان آقایان

 

 

محمد علی عمويی
ـ خیانت به سوسیالیسم
ـ گفتگو با روزنامه آفتاب
ـ گفتگو با آفتاب امروز پیرامون درگذشت کیانوری

 

مريم فيروز
ـ گفتگو با روزنامه اومانیته
ـ گفتگو با رادیو ایرانیان پیرامون آخرین لحظات حیات نورالدین کیانوری

 

احسان طبری
ـ از میان ریگ ها و الماس ها
ـ نقش مذهب و پایگاه طبقاتی مبارزان مذهبی در ایران
ـ درباره ملت و مسئله ملی

 

ف.م. جوانشير
ـ حماسه داد
ـ آن که غبار از چهره سیاسی فردوسی روبید!

 

پرفسور آگاهی
ـ تاريخ احزاب در ایران

 

مهدی کيهان
ـ جنبش سنديکايی در ایران

 

 

"مردم"

و

 "نامه مردم"

سرگذشت ارگان مرکزی حزب توده ایران

------------------------

صفحات اول "مردم" و"نامه مردم"
از سال 1358 تا 1360

------------------------

مشی و سياست توده ای

 در سرمقاله های

"مردم" و "نامه مردم"

------------------------

اطلاعيه ها

و اعلاميه های

 حزب توده ایران

 از 56 تا 62

پرسش و پاسخ

آنچه حزب گفت

و
آنچه روی داد

نــويد
آذرخشی در آسمان استبداد به

سازمان نويد تبديل شد

فاجعه ملی

قتل عام سال 1367

 کودتای 28 مرداد

اسناد، تصاوير و مقالات تحقيقی

- .......

رحمان هاتفی

ـ شکوفه های دوست داشتن!
ـ تيزابی، از طايفه ماندگاران!

ـ آن سرخ گل، گلسرخی بود

           
 

...جنبش های اجتماعی در ایران- طبری

از مهرپرستی تا استبداد دینی

40 قرن جدال

مذهب و آئین در ایران

 

1400 سال مقاومت ایرانی ها

برای حفظ هویت خویش

--------------------

جنگ و جهانی شدن

ترجمه جعفر پویا

 

تاریخ به روایت مطبوعات

--------------------

فلسفه را مردمی کنیم

ترجمه علیرضا خیرخواه

  تماس با ما  

حساب بانکی

Vernis

PostbankEssen

KontoNr. 0517751430

BLZ: 360 100 43

Germany

Tel:+49-30-36759721

Email : contact@rahetudeh.com

آدرس پستی

Postfach 126926
 10609 Berlin-

Germany

 

نقل مطالب منتشر شده دراین سایت طبق GNU و GFDL

 با ذکر منبع آزاد است