راه توده

منوچهر بهزادی

ایرج اسکندری

نورالدین کیانوری

امیر نیک آیین

احسان طبری

"ایرج اسکندری - 9"

بخش پایانی مقاله تحلیلی ایرج اسکندری

نمایندگان دو دیدگاه در رهبری وقت حزب توده ایران
ایرج اسکندری - نورالدین کیانوری
مجله تهران مصور در بغرنج ترین ماه های پس از انقلاب
کوشید از این دو دیدگاه، روزنه ای برای فلج سازی حزب باز کند

ف. م. جوانشیر

دوشنبه 19 آذر 1386  I
 شماره های گذشته    160   سايت ها ـ وبلاگها     I

جستجو در راه توده  

گفتگوی کیانوری با تاریخ- 9

دفاع جانانه "بازرگان" دردادگاه:
28 مرداد، یعنی
قیام فواحش برای شاه

------------------
برخی توده ای های داخل کشورمی نویسند:
گزارش CIA
فریب بزرگی
که نباید تسلیم آن شد

--------------------

علیرغم همه تقلب ها
آراء کمونیست های روسیه
نیم میلیون افزایش یافت

بیانیه حزب کمونیست فدراتیو روسیه
ترجمه بهروزبکتاشی

--------------------

هشت گفتار درباره فاشيسم- ن. کیانی
پایه های توده ای
سازمان های فاشیستی
 تولياتی رهبر فقید حزب کمونیست ایتالیا
ترجمه و تنظیم- ن. کیانی
--------------------
آخرین فصل کتاب "چهره خانه "
"حاج آقا" در حجره
چه در دوران شاه
چه در جمهوری اسلامی
احسان طبری

--------------------

حماسه داد
پایان "حماسه داد"
ادامه بازشناسی نویسنده آن
تراژدی بزرگ
رستم و اسفندیار

زنده یاد ف.م جوانشیر
از قربانیان قتل عام زندانیان سیاسی

--------------------

ماتریالیسم تاریخی

هنر و هنرمند
متاثر از انسان اجتماعی
امیر نیک آئین

فریب بازی های سیاسی را نخوریم!
یک گام از صلح خواهی و مخالفت
با سیاست جنگی نباید عقب نشست

این جنبش و این جبهه نه یکشبه می تواند تشکیل شود و نه یک روزه می تواند به نتیجه برسد. بنابراین باید گام به گام، با تعمیق آگاهی مردم از یکسو و رسوائی سیاست جنگی حکومت در میان مردم از سوی دیگر پیش رفت و از هر نوع شتابی که بتواند زمینه ساز یورش امنیتی به هسته های اولیه و فعال چنین جبهه ای شود پرهیز کرد. این همان اشتباهی است که برخی تشکل ها و فعالان عرصه های دیگر در چند سال اخیر کردند و چنان جلوتر از آگاهی مردم تاختند که در گرد و غبار جاده، مردم نتوانستند آنها را ببینند!

سیاست نظامی- اتمی، که ما آن را از ابتدای روی کار آوردن احمدی نژاد "سیاست جنگی" ارزیابی کردیم، نه حمایت و زمینه اجتماعی را درایران دارد و نه حقانیت منطقه ای و جهانی را. در داخل کشور بر شمار تضادهای مردم با حاکمیت افزوده و صف آرائی های سیاسی- نظامی در خود حاکمیت را به همراه آورده و در عرصه جهانی بر فشارهای اقتصادی و تهدیدهای نظامی افزوده. این نکته که موضع گیری های تبلیغاتی و حتی کمک های مالی و نظامی به سازمان های اسلامی متمایل و یا وابسته به حاکمیت جمهوری اسلامی در منطقه، همدردی توام با حمایت فکری را در افکار عمومی مردم عربی که زخم های اسرائیل را بر پیکر دارند بوجود آورده، واقعیت است، اما چنین واقعیتی – حتی در صورت ادامه آن- هرگز به برج و باروی دفاع از ایران تبدیل نخواهد شد. در صورت غرق شدن ایران در یک حمله نظامی و یا زدوبندهای بزرگ حاکمیت با امریکا و اسرائیل برای حفظ موجودیت نظام، این مجسمه برفی بسرعت آب خواهد شد و متعاقب آن یاس و سرخوردگی تقویت خواهد شد. در بدترین شرایط نیز، واکنش های تروریستی را در داخل ایران به همراه خواهد آورد. ادامه

-----------------------------------------------

از انقلاب اکتبر تا فروپاشی شوروی
فراز و فرودهای
انقلاب سوسیالیستی
لودو مارتنس( نماينده حزب کار بلژيک)
ترجمه : کيوان خسروی

بمناسبت 90 سالگی انقلاب اکتبر-5
لنین
مبتکر ساختار
حزب پیشآهنگ انقلابی
ع. خیرخواه

-----------------------------------------------

 

16 آذر
حقیقتی که با دست به دست شدن
قدرت حکومتی، تغییر نکرد و نمی کند

آنها سه قربانی خفته در خاک 16 آذرند. رضوی، قندچی و بزرگ نیا در گوشه ای از امام زاده عبدالله تهران. در این چند دهه، هرکس، در هر مقطعی، به زعم خویش شد یار آنها و تعبیر خود را از 16 آذر به سینه روزنامه ها سپرد. حتی آنها که فاجعه 18 تیر را با حمله به خوابگاه دانشجویان آفریدند نیز مفسر 16 آذر شدند!
هرکس مختار است، بر حسب نگاه خود به آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی و بموجب موقعیت و اندیشه و منشی که دارد از 16 آذر سخن بگوید. حتی حسین شریعتمداری بازجوی اوین که امسال بمناسبت 16 آذر گفت و کیهان منتشر کرد:" وقتي امروز نظامي ضد امريكايي در ايران بر سر كار است، به جرأت مي گويم، هر كسي در هر كجا، دانشجو يا غير دانشجو در مقابل نظام اسلامي بايستد در اردوگاه امپرياليسم است. "
اما، پیام 16 آذر، پیامی تغییر ناپذیر است. این پیام، یعنی اتحاد همه نیروهای ملی، مذهبی و دگراندیش (دو قربانی آن واقعه توده ای بودند) برای ایستادن در مقابل اختناق و دیکتاتوری، علیه هدایت کنندگان کودتای 28 مرداد(امریکا و انگلیس)، علیه دربار سلطنتی و تکرار خواست همیشگی ملت ایران "آزادی". 5 دهه تفسیر حزب توده ایران از 16 آذر همین است و بعدها نیز همین خواهد بود. زیرا حقیقت با دست به دست شدن قدرت حکومتی تغییر نمی کند.

           
 

 

هيتلر و آلمان ها

(ورنر پاريس ـ اديسيون سوسيال ـ 1982)

نوشته پي ير آنجل

 ترجمه عليرضا خيرخواه

 

بازی شیطاني

نوشته روبرت دريفوس

ترجمه فروزنده فرزاد

 

گرامشی و فاشيسم در ايتاليا

 

افسانه ما

(رُمان واقعی از کودتای 28 مرداد)

 

کارل مارکس هم فیلسوف، هم انقلابی

           
 

مقاله ها و نوشته های

تئوريک و تحليلی

* گرایش توسعه طلبانه سرمایه دینامیسم گلوبالیسم                   ترجمه ش. م. بهرنگ

*انقلاب نوین جهانی استوار برپایه های مادی ـ تکنیکی جهام واقعا موجود

تهیه و تدوین ک.رحمانی

*مارکسیسم کلید درک خلاق جهانی که می شناسیم و می سازیم

ترجمه علیرضا خیرخواه

 

آثار بالينی

برخی بررسی ها درباره جهان بینی ها و جنبش های اجتماعی در ایران

احسان طبری

یادداشت ها و نوشته های فلسفی و اجتماعی

احسان طبری

ماتریالیسم دیالک تیک

امیر نیک آئین

ماتریالیسم تاریخی

امیر نیک آئین

 

سیاوش کسرايی
ـ باور (آخرین شعر خوانی)
ـ آرش کمانگير

ـ ما را مدد کنيد

 

 

دکتر نورالدين کيانوری
ـ نامه به علی خامنه ای از زندان اوین
ـ سنت، مذهب و مدرنیته
ـ سخنی با همه توده ای ها

   

بشنويد!

 فریاد آزادی راباصدای به آذین

 - از خواب تا بیداری

 - میهمان آقایان

 

 

محمد علی عمويی
ـ خیانت به سوسیالیسم
ـ گفتگو با روزنامه آفتاب
ـ گفتگو با آفتاب امروز پیرامون درگذشت کیانوری

 

مريم فيروز
ـ گفتگو با روزنامه اومانیته
ـ گفتگو با رادیو ایرانیان پیرامون آخرین لحظات حیات نورالدین کیانوری

 

احسان طبری
ـ از میان ریگ ها و الماس ها
ـ نقش مذهب و پایگاه طبقاتی مبارزان مذهبی در ایران
ـ درباره ملت و مسئله ملی

 

ف.م. جوانشير
ـ حماسه داد
ـ آن که غبار از چهره سیاسی فردوسی روبید!

 

پرفسور آگاهی
ـ تاريخ احزاب در ایران

 

مهدی کيهان
ـ جنبش سنديکايی در ایران

 

 

"مردم"

و

 "نامه مردم"

سرگذشت ارگان مرکزی حزب توده ایران

------------------------

صفحات اول "مردم" و"نامه مردم"
از سال 1358 تا 1360

------------------------

مشی و سياست توده ای

 در سرمقاله های

"مردم" و "نامه مردم"

------------------------

اطلاعيه ها

و اعلاميه های

 حزب توده ایران

 از 56 تا 62

پرسش و پاسخ

آنچه حزب گفت

و
آنچه روی داد

نــويد
آذرخشی در آسمان استبداد به

سازمان نويد تبديل شد

فاجعه ملی

قتل عام سال 1367

 کودتای 28 مرداد

اسناد، تصاوير و مقالات تحقيقی

- .......

رحمان هاتفی

ـ شکوفه های دوست داشتن!
ـ تيزابی، از طايفه ماندگاران!

ـ آن سرخ گل، گلسرخی بود

           
 

...جنبش های اجتماعی در ایران- طبری

از مهرپرستی تا استبداد دینی

40 قرن جدال

مذهب و آئین در ایران

 

1400 سال مقاومت ایرانی ها

برای حفظ هویت خویش

--------------------

جنگ و جهانی شدن

ترجمه جعفر پویا

 

تاریخ به روایت مطبوعات

--------------------

فلسفه را مردمی کنیم

ترجمه علیرضا خیرخواه

  تماس با ما  

حساب بانکی

Vernis

PostbankEssen

KontoNr. 0517751430

BLZ: 360 100 43

Germany

Tel:+49-30-36759721

آدرس پستی

Postfach 126926
 10609 Berlin-

Germany

 

نقل مطالب منتشر شده دراین سایت طبق GNU و GFDL

 با ذکر منبع آزاد است