راه توده

اختر کامبخش

علی گلاویژ

داود نوروزی

هما نصرزنجانی

خسرو روزبه

کلیات مطبوعات نیمسال 1325
منطق اتمی امریکا
قارچ عظیمی به ارتفاع 12 کیلومتر
نورانی تر از خورشید نیمروزی

رضا شلتوکی

140

دوشنبه 25 تیر 1386

جستجو در راه توده| آرشيو شماره های گذشته |روزنت ها ـ سايت ها ـ وبلاگها

دوره اينترنتی ـ شماره 140

به رغم ظاهری که به نمایش می گذارند
جمهوری اسلامی، بی ثبات ترین
دوران حیات خود را طی می کند

حکومتی که از سایه خویش نیز وحشت دارد، بی شک حکومت با ثباتی نیست و بسیاری از تصمیمات و چنگ و دندان نشان دادن های داخلی، با دست پس زدن ها و با پا پیش کشیدن ها در تمامی عرصه های سیاست خارجی حاکمیت در هفته ها و حتی روزهای اخیر ناشی از همین بی ثباتی است. این بی ثباتی که حاکمیت باصطلاح یکدست می کوشد:
- با وسعت بخشیدن به دستگیری های سیاسی، (نگاه کنید به یورش به تشکل های دانشجوئی و...)
- تنگ تر و تنگ تر کردن حلقه سانسور و بی خبر نگهداشتن مردم، (نگاه کنید به توقیف روزنامه هم میهن و خبرگزاری ایلنا)

 - ادامه سیاست جنگی، ادعای رهبری جهان سوم و خاورمیانه، ماجراجوئی در منطقه و جنگ تبلیغاتی با شیخ نشین های خلیج فارس (نگاه کنید به سرمقاله جنجالی و اخیر حسین شریعتمداری درباره خواست شیعیان بحرین جهت بازگشت به آغوش جهموری اسلامی و یا آخرین سخنرانی فرمانده کل سپاه پاسداران درباره خاورمیانه و رویای سلطه بر بازار کشورهای ثروتمند و نفتی منطقه)،   ادامه

--------------------------------------------------

گفتگو با عضو رهبری حزب کمونیست ونزوئلا
انقلاب سوسیالیستی
حیاتی دوباره
پس از فروپاشی
سوسیالیسم واقعا موجود
ترجمه عسگرداوودی

--------------------------------------------------

مقاله ای از انگلس
افغانستان
سرزمینی، با مردمانی
شجاع و بی قرار!
ترجمه حمید محوی

آزادی های فردی
در نگاه و آثار مارکس
لوسیین سو- ترجمه حمید محوی

آقای رفسنجانی!
چرا وعده سر خرمن؟
بهروز بکتاشی

------------------

سخنرانی زوگانف رهبر حزب کمونیست روسیه
بسوی 90 سالگی

 انقلاب اکتبر
سوسیالیسم نه آرمانی دیروزی
بلکه چشم انداز بشریت است

ترجمه بهروز بکتاشی

------------------
اسکار نیمیئر
گفتگوبا یک کمونیست صدساله
روزنامه «سوتسکایا راسیا»،. ترجمه ا. م. شیزلی
------------------
نوشته هائی از مشاهدات
خوانندگان راه توده در ایران

زندگی در ایران
از زبان توده های مردم
------------------
جعلیات و حقایق
علیرغم شکست موضعی سوسیالیسم
دوران ما، دوران گذار
به سوسیالیسم است
ایگورلیگاچف. ترجمه م.شیزلی
------------------

حماسه داد
استقرار خودکامگی
بیداد از اینجا اوج گرفت
 ف.م جوانشیر
از قربانیان قتل عام زندانیان سیاسی سال 1367

------------------

از خواب تا بیداری
روش های شاهنشاهی
گام به گام در ج.ا
م. ا. به آذین

------------------

ماتریالیسم تاریخی

انقلاب سوسیالیستی
گذار ناگزیر بشریت
امیر نیک آئین

           
 

 

هيتلر و آلمان ها

(ورنر پاريس ـ اديسيون سوسيال ـ 1982)

نوشته پي ير آنجل

 ترجمه عليرضا خيرخواه

 

بازی شیطاني

نوشته روبرت دريفوس

ترجمه فروزنده فرزاد

           
 

مقاله ها و نوشته های

تئوريک و تحليلی

* گرایش توسعه طلبانه سرمایه دینامیسم گلوبالیسم

 ترجمه ش. م. بهرنگ

*انقلاب نوین جهانی استوار برپایه های مادی ـ تکنیکی جهام واقعا موجود

تهیه و تدوین ک.رحمانی

*مارکسیسم کلید درک خلاق جهانی که می شناسیم و می سازیم

ترجمه علیرضا خیرخواه

 

آثار بالينی

برخی بررسی ها درباره جهان بینی ها و جنبش های اجتماعی در ایران

احسان طبری

یادداشت ها و نوشته های فلسفی و اجتماعی

احسان طبری

ماتریالیسم دیالک تیک

امیر نیک آئین

 

سیاوش کسرايی
ـ باور (آخرین شعر خوانی)
ـ آرش کمانگير

ـ ما را مدد کنيد

 

 

دکتر نورالدين کيانوری
ـ نامه به علی خامنه ای از زندان اوین
ـ سنت، مذهب و مدرنیته
ـ سخنی با همه توده ای ها

   

بشنويد!

یک عمر فریاد آزادی را با صدای به آذین

 

 

محمد علی عمويی
ـ خیانت به سوسیالیسم
ـ گفتگو با روزنامه آفتاب
ـ گفتگو با آفتاب امروز پیرامون درگذشت کیانوری

 

مريم فيروز
ـ گفتگو با روزنامه اومانیته
ـ گفتگو با رادیو ایرانیان پیرامون آخرین لحظات حیات نورالدین کیانوری

 

احسان طبری
ـ از میان ریگ ها و الماس ها
ـ نقش مذهب و پایگاه طبقاتی مبارزان مذهبی در ایران
ـ درباره ملت و مسئله ملی

 

ف.م. جوانشير
ـ حماسه داد
ـ آن که غبار از چهره سیاسی فردوسی روبید!

 

پرفسور آگاهی
ـ تاريخ احزاب در ایران

 

مهدی کيهان
ـ جنبش سنديکايی در ایران

 

 

"مردم"

و

 "نامه مردم"

سرگذشت ارگان مرکزی حزب توده ایران

------------------------

صفحات اول "مردم" و"نامه مردم"
از سال 1358 تا 1360

------------------------

مشی و سياست توده ای

 در سرمقاله های

"مردم" و "نامه مردم"

------------------------

اطلاعيه ها

و اعلاميه های

 حزب توده ایران

 از 56 تا 62

پرسش و پاسخ

آنچه حزب گفت

و
آنچه روی داد

نــويد
آذرخشی در آسمان استبداد به

سازمان نويد تبديل شد

فاجعه ملی

قتل عام سال 1367

 کودتای 28 مرداد

اسناد، تصاوير و مقالات تحقيقی

- .......

رحمان هاتفی

ـ شکوفه های دوست داشتن!
ـ تيزابی، از طايفه ماندگاران!

ـ آن سرخ گل، گلسرخی بود

           
 

...جنبش های اجتماعی در ایران- طبری

از مهرپرستی تا استبداد دینی

40 قرن جدال

مذهب و آئین در ایران

 

1400 سال مقاومت ایرانی ها

برای حفظ هویت خویش

--------------------

جنگ و جهانی شدن

ترجمه جعفر پویا

 

تاریخ به روایت مطبوعات

--------------------

فلسفه را مردمی کنیم

ترجمه علیرضا خیرخواه

  تماس با ما  

حساب بانکی

Vernis

PostbankEssen

KontoNr. 0517751430

BLZ: 360 100 43

Germany

Tel:+49-30-36759721

Email : contact@rahetudeh.com

آدرس پستی

Postfach 126926
 10609 Berlin-

Germany

 

نقل مطالب منتشر شده دراین سایت

 با ذکر منبع آزاد است