راه توده

سرهنگ مبشری

سرگرد عطارد

سروان واعظ قائمی

سروان مدنی

مرتضی کیوان

کلیات مطبوعات نیمسال 1325
ارتش و قوای نظامی
در خدمت شاه، نه در کنار مردم
خودکامگی و فاجعه ملی، همیشه در ایران از همین مسیر عبور کرده است

ستوان افراخته

132

دوشنبه 24 اردیبهشت 1386

جستجو در راه توده| آرشيو شماره های گذشته |روزنت ها ـ سايت ها ـ وبلاگها

دوره اينترنتی ـ شماره 132

 

نشانه های بسیار جدی
جنبش اصلاحات
از سطح به عمق راه یافته

بر سر پیچ هر حادثه ای که در ایران روی می دهد، پیام هائی از داخل کشور دریافت می کنیم که مضمون اغلب آنها بر این محور دور می زند:«نظر شما چیست؟»
ما، پیوسته در تمام سالهائی که راه توده منتشر می شود بر این باور بوده و هستیم که حوادث خود به تنهائی تعیین کننده روند های اجتماعی نیستند، بلکه این روندهای اجتماعی اند که حوادث در دل آنها روی می دهند. به همین دلیل ابتدا می بایستی از روندی که درجامعه، برخاسته از تضادهای موجود اجتماعی طی می شود شناخت بدست آورد و سپس حوادث را در دل این روندها ارزیابی کرد. با این درک از سیاست و مشی توده ایست که ما از شماره 43 راه توده که پس از به ریاست جمهوری رسیدن احمدی نژاد انتشار یافت، کوشیده ایم رویدادها و حوادث را، مانند سالهای اصلاحات و یا در طول کارزار بغرنج انتخابات ریاست جمهوری دوره هشتم بر مبنای این معیارها تفسیر کنیم: ماهیت دولت، مسیری که طی می کند، سیاستی که برای اجرای آن روی کار آورده شد، وابستگی طبقاتی آن و نقش کارگزارانی آن در حاکمیتی که قدرت را در اختیار دارد و دولت احمدی نژاد مجری سیاست های آن است.
این که فرماندهان سپاه چه پست هائی را در این دولت دارند و یا نقش شورای فرماندهی سپاه در آن چقدر است؟ و یا چرا دولتی امنیتی است، چرا بی وقفه تولید جنجال در داخل و خارج می کند و دهها سئوال مشابه دیگر مهم هستند، اما نه به اندازه ضرورت شناخت ما از ماهیت حاکمیت و دولت مجری سیاست های آن.   ادامه

--------------------------------------------------

نفر اول از سمت راست
این مرتضی کیوان است
که سینه اش مشبک می شود!

جمعه 30 مهرماه 1333 یعنی یکسال و یک ماه پس از کودتای 28 مرداد، مجله تهران مصور عکس اعدام مرتضی کیوان را به همراه نخستین گروه افسران توده ای(سرهنگ سیامک، سرهنگ مبشری، سرهنگ عزیزی، سرگرد عطارد، سرگرد وزیریان، سروان مدنی، سروان واعظ قائمی، سروان شفا و ستوان افراخته) تیرباران شده منتشر کرد. به این ترتیب ایران از وجود و بالندگی انسانی محروم شد که توده ای و غیر توده ای بر نبوغ و نقش تاثیر گذار او بر هنرمندان دوران خود اعتراف دارند. آن سوز جگر احمد شاملو در شعر "مرتضی"، ناله جانسوز ابتهاج، کسرائی و اخوان ثالث در سرودن مرثیه گلگون کیوان و افسوس امثال مجتبی مینوی و یا ناتل خانلری، فغان یک ملت بود. ملتی که نهال آزادی اش را کودتای 28 مرداد قطع کرد. مرتضی کیوان قصیده تلخ کودتا بود. همان که در ابتدای صف گروه اول به چوبه تیرباران بسته شده است و چند ثانیه بعد خونش به چهره کودتاچیان شتک می کند.

--------------------------------------------------

 آذر طبری
آتشی در دل خاک

 

اینجا و در این قطعه، یکی از مهربان ترین مادران ایران و غمخوارترین همسران میهن ما خوابیده است. آذر طبری که اگر بنویسم در غم اسارت زنده یاد احسان طبری دق مرگ شد، بی راه نرفته و ننوشته ایم. مرگ او آخرین تازیانه ای بود که بر روح شریف و پاک احسان طبری وارد آمد. نالان و خمیده، در محاصره زندانبانان اجازه یافت لحظاتی پیشانی بر این سنگ نهاده و خون بگرید. طبری پس از به خاک پناه بردن همسر غمگسارش، در بند و اسارت زندانبانان، در سیاهی هفت توی تنهائی خویش فرو رفت و در فاصله اندکی قلب او نیز از حرکت باز ماند. فاصله طبری و همسرش در بهشت زهرا بسیار اندک است. باندازه فاصله خاموشی ابدی هر دو.

جنگ علیه پارس- کارل مارکس
«استعمار در آسیا - هند، پارس، افغانستان»
دو جنگ و دو معاهده
ایران را کوچک کرد!

ترجمه از فرانسه " حمید محوی"

 

------------------
بمناسبت سالروز تولد مارکس
کارل مارکس
هم فیلسوف، هم انقلابی
جعفر پویا
------------------

بخش هائی از مصاحبه زوگانف با روزنامه "روسیه شوروی" پس ازبازگشت ازامریکای لاتین
تدارک دیدار بین المللی
احزاب کمونیست و کارگری
در جمهوری بلاروس
بهروز بکتاشی

------------------

انتخابات ریاست جمهوری فرانسه
نتیجه از صندوق
موسسات نظرسنجی درآمد!

ا. م. شیزلی

------------------

استالین ستیزی
ازخروشچف تا گارباچف
نويسنده : آلکساندر سوياتف
ترجمه و تلخیص کيوان خسروی

------------------
نگاه به سرگذشت حزب کمونیست فرانسه
غفلت های بزرگ
ورشد فاشیسم دردل بحران
نوشته سرژوولیكو و دانیل تارتاكوفسكی
ترجمه ن. کیانی
------------------

حماسه داد
فردوسی
یگانه ای که حسابش
ازچاکران دربار جداست
ف.م. جوانشیر

------------------

از خواب تا بیداری
دوران تلخ چپ روی
در ستیز با شوروی
زردشت اعتماد زاده

------------------

هیتلر و آلمان ها

هيتلر و زنان
خانه داری و تولید بچه

ترجمه علیرضا خیرخواه برای راه توده

------------------

ماتریالیسم تاریخی

پایگاه طبقاتی حاکمیت
یعنی، هویت حاکمیت
امیر نیک آئین

           
 

 

هيتلر و آلمان ها

(ورنر پاريس ـ اديسيون سوسيال ـ 1982)

نوشته پي ير آنجل

 ترجمه عليرضا خيرخواه

 

بازی شیطاني

نوشته روبرت دريفوس

ترجمه فروزنده فرزاد

           
 

مقاله ها و نوشته های

تئوريک و تحليلی

* گرایش توسعه طلبانه سرمایه دینامیسم گلوبالیسم

 ترجمه ش. م. بهرنگ

*انقلاب نوین جهانی استوار برپایه های مادی ـ تکنیکی جهام واقعا موجود

تهیه و تدوین ک.رحمانی

*مارکسیسم کلید درک خلاق جهانی که می شناسیم و می سازیم

ترجمه علیرضا خیرخواه

 

آثار بالينی

برخی بررسی ها درباره جهان بینی ها و جنبش های اجتماعی در ایران

احسان طبری

یادداشت ها و نوشته های فلسفی و اجتماعی

احسان طبری

ماتریالیسم دیالک تیک

امیر نیک آئین

 

سیاوش کسرايی
ـ باور (آخرین شعر خوانی)
ـ آرش کمانگير

ـ ما را مدد کنيد

 

 

دکتر نورالدين کيانوری
ـ نامه به علی خامنه ای از زندان اوین
ـ سنت، مذهب و مدرنیته
ـ سخنی با همه توده ای ها

   

بشنويد!

یک عمر فریاد آزادی را با صدای به آذین

 

 

محمد علی عمويی
ـ خیانت به سوسیالیسم
ـ گفتگو با روزنامه آفتاب
ـ گفتگو با آفتاب امروز پیرامون درگذشت کیانوری

 

مريم فيروز
ـ گفتگو با روزنامه اومانیته
ـ گفتگو با رادیو ایرانیان پیرامون آخرین لحظات حیات نورالدین کیانوری

 

احسان طبری
ـ از میان ریگ ها و الماس ها
ـ نقش مذهب و پایگاه طبقاتی مبارزان مذهبی در ایران
ـ درباره ملت و مسئله ملی

 

ف.م. جوانشير
ـ حماسه داد
ـ آن که غبار از چهره سیاسی فردوسی روبید!

 

پرفسور آگاهی
ـ تاريخ احزاب در ایران

 

مهدی کيهان
ـ جنبش سنديکايی در ایران

 

 

"مردم"

و

 "نامه مردم"

سرگذشت ارگان مرکزی حزب توده ایران

------------------------

صفحات اول "مردم" و"نامه مردم"
از سال 1358 تا 1360

------------------------

مشی و سياست توده ای

 در سرمقاله های

"مردم" و "نامه مردم"

------------------------

اطلاعيه ها

و اعلاميه های

 حزب توده ایران

 از 56 تا 62

پرسش و پاسخ

آنچه حزب گفت

و
آنچه روی داد

نــويد
آذرخشی در آسمان استبداد به

سازمان نويد تبديل شد

فاجعه ملی

قتل عام سال 1367

 کودتای 28 مرداد

اسناد، تصاوير و مقالات تحقيقی

- .......

رحمان هاتفی

ـ شکوفه های دوست داشتن!
ـ تيزابی، از طايفه ماندگاران!

ـ آن سرخ گل، گلسرخی بود

           
 

...جنبش های اجتماعی در ایران- طبری

از مهرپرستی تا استبداد دینی

40 قرن جدال

مذهب و آئین در ایران

 

1400 سال مقاومت ایرانی ها

برای حفظ هویت خویش

--------------------

جنگ و جهانی شدن

ترجمه جعفر پویا

 

تاریخ به روایت مطبوعات

--------------------

فلسفه را مردمی کنیم

ترجمه علیرضا خیرخواه

  تماس با ما  

حساب بانکی

Vernis

PostbankEssen

KontoNr. 0517751430

BLZ: 360 100 43

Germany

Tel:+49-30-36759721

Email : contact@rahetudeh.com

آدرس پستی

Postfach 126926
 10609 Berlin-

Germany

 

نقل مطالب منتشر شده دراین سایت

 با ذکر منبع آزاد است