راه توده

سرهنگ سیامک

سلیمان میرزا اسکندری

دکتر رضا رادمنش

اردشیر آوانسیان

سرهنگ مبشری

پیرامون طرح برنامه حزب توده ایران 1352
  سه خصلت حزب توده ایران
انقلاب- میهن دوستی- انترناسیونالیسم

فروپاشی اتحاد شوروی، نه تنها برای مردم آن فاجعه بود
بلکه ضربه بزرگی بود که به تکیه گاه انقلاب جهانی وارد آمد

ایرج اسکندری

ایرج اسکندری

دوشنبه 30 مهر 1386  I
 شماره های گذشته    153   سايت ها ـ وبلاگها     I

جستجو در راه توده  

جلوی سیاست جنگی باید ایستاد
اگر دیروز زود بود، فردا دیراست!
.

پیکر هول انگیز سیاست نظامی- اتمی حاکم در جمهوری اسلامی، سرانجام پس از نزدیک به 3 سال تا حدود زیادی از زیر سایه سنگین عوامفریبی های حکومتی بیرون آمده و اکنون مردم ایران با نگرانی روز افزون شاهد مجهز شدن این سیاست به کلاهک جنگی اند. در حقیقت نیز، نام این سیاست، همانگونه که ما همزمان با رئیس جمهور شدن احمدی نژاد اعلام داشتیم، سیاست جنگی است. در تمام دوران اخیر کوشش شده بود تا این سیاست زیر سایه تبلیغ و ترویج خرافات، کشیدن جاده اتوبان برای ظهور امام زمان، تبدیل چاه های دو قلوی جمكران به بزرگترین زیارتگاه، استخدام جوانان بیکار و آواره در بسیج، تاکتیک سیاست خارجی طلبکارانه، کوبیدن بر طبل سوخت ملی اتمی، بستن گام به گام اندک فضای باز سیاسی در کشور، سرکوب هر تحرک و جنبش صنفی و سیاسی و دانشجوئی، انواع مانورها و نمایش های نظامی، ایجاد رعب و وحشت در شهرهای بزرگ به بهانه مقابله با اوباش و بد حجابی، هولاکوست بازی و انواع شعبده بازی های احمدی نژاد، تحت هدایت از داخل خیمه رهبری پنهان بماند.   ادامه

 --------------------------------------------------

پيمانكاران و گاوبندان
درسازمان تامين اجتماعی
احمد هدایتی

 --------------------------------------------------
حسین شریعتمداری
دوباره تهدید به گفتگو می کند!

 --------------------------------------------------
سرگذشت رهبران حزب توده ایران، در متن جنبش کمونیستی ایران
3 عکس و یک دنیا سخن

کامبخش، دهخدا و احمد ملکوتی

کامبخش و سرهنگ سیامک

عبدالصمد کامبخش

 --------------------------------------------------

پیام های شما و پاسخ های راه توده
پشت اعدام رهبران وقت حزب
به سنگر انفعال پناه نبرید!
سئوالات مربوط به "نامه مردم" و یا مصاحبه رادیو اینترنتی اخیر "محمد امیدوار" را
با خود مسئولین این نشریه در میان بگذارید. لابد استدلال هائی برای پاسخ دارند

 --------------------------------------------------

آذربایجان
زبان مادری ممنوع!
امیرعلی لاهرودی
 ----------------------------------------
گرامشی و فاشيسم در ايتاليا- 2
تاریخ فاشیسم و اشتباهات ضد فاشیسم
ن.کیانی

 ----------------------------------------

هفدهمین کنگره حزب کمونیست چین
تصویب شعار
"سوسیالیسم ویژه چین"


نمایندگان بیش از 73 میلیون عضو حزب کمونیست چین، در کنگره حزب شرکت کردند. تاکید بر ادامه اصلاحات، همکاری با احزاب دمکراتیک با شعار تکمیل همکاری چند حزبی و جوان گرائی از مصوبات کنگره بود.
عسگرداوودی
 

گفتگو با تاریخ -4
دوران بیماری
چپ روی در جنبش
چپ و کمونیستی ایران
 

نورالدین کیانوری

------------------

گفتگوی شهروند با محمد علی عموئی
کامبخش
معتبر ترین عضو
رهبری حزب توده ایران
 

محمد علی عمویی

------------------

حماسه داد
حماسه های عاشقانه
درشاهنامه فردوسی

زنده یاد ف.م جوانشیر
از قربانیان قتل عام زندانیان سیاسی سال 1367

------------------

داستان گونه هائی به قلم احسان طبری
حضرت اقدس والا
شاهزاده لقاء الملک

------------------

ماتریالیسم تاریخی

انترناسیونالیسم و
وطن پرستی
چه تفاوتی دارند ؟
امیر نیک آئین

------------------

ماركس – 15
کاریکاتوری که از
کمونیسم تبلیغ می کنند
ترجمه و تدوین جعفرپویا

------------------

بمناسبت125 مین سال تولد استالین-3
هدف غرب
تکه پاره شدن روسیه
نوشته گنادی زیوگانوف- ترجمه م.شیزلی 

   

           
 

 

هيتلر و آلمان ها

(ورنر پاريس ـ اديسيون سوسيال ـ 1982)

نوشته پي ير آنجل

 ترجمه عليرضا خيرخواه

 

بازی شیطاني

نوشته روبرت دريفوس

ترجمه فروزنده فرزاد

           
 

مقاله ها و نوشته های

تئوريک و تحليلی

* گرایش توسعه طلبانه سرمایه دینامیسم گلوبالیسم                   ترجمه ش. م. بهرنگ

*انقلاب نوین جهانی استوار برپایه های مادی ـ تکنیکی جهام واقعا موجود

تهیه و تدوین ک.رحمانی

*مارکسیسم کلید درک خلاق جهانی که می شناسیم و می سازیم

ترجمه علیرضا خیرخواه

 

آثار بالينی

برخی بررسی ها درباره جهان بینی ها و جنبش های اجتماعی در ایران

احسان طبری

یادداشت ها و نوشته های فلسفی و اجتماعی

احسان طبری

ماتریالیسم دیالک تیک

امیر نیک آئین

ماتریالیسم تاریخی

امیر نیک آئین

 

سیاوش کسرايی
ـ باور (آخرین شعر خوانی)
ـ آرش کمانگير

ـ ما را مدد کنيد

 

 

دکتر نورالدين کيانوری
ـ نامه به علی خامنه ای از زندان اوین
ـ سنت، مذهب و مدرنیته
ـ سخنی با همه توده ای ها

   

بشنويد!

 فریاد آزادی راباصدای به آذین

 - از خواب تا بیداری

 - میهمان آقایان

 

 

محمد علی عمويی
ـ خیانت به سوسیالیسم
ـ گفتگو با روزنامه آفتاب
ـ گفتگو با آفتاب امروز پیرامون درگذشت کیانوری

 

مريم فيروز
ـ گفتگو با روزنامه اومانیته
ـ گفتگو با رادیو ایرانیان پیرامون آخرین لحظات حیات نورالدین کیانوری

 

احسان طبری
ـ از میان ریگ ها و الماس ها
ـ نقش مذهب و پایگاه طبقاتی مبارزان مذهبی در ایران
ـ درباره ملت و مسئله ملی

 

ف.م. جوانشير
ـ حماسه داد
ـ آن که غبار از چهره سیاسی فردوسی روبید!

 

پرفسور آگاهی
ـ تاريخ احزاب در ایران

 

مهدی کيهان
ـ جنبش سنديکايی در ایران

 

 

"مردم"

و

 "نامه مردم"

سرگذشت ارگان مرکزی حزب توده ایران

------------------------

صفحات اول "مردم" و"نامه مردم"
از سال 1358 تا 1360

------------------------

مشی و سياست توده ای

 در سرمقاله های

"مردم" و "نامه مردم"

------------------------

اطلاعيه ها

و اعلاميه های

 حزب توده ایران

 از 56 تا 62

پرسش و پاسخ

آنچه حزب گفت

و
آنچه روی داد

نــويد
آذرخشی در آسمان استبداد به

سازمان نويد تبديل شد

فاجعه ملی

قتل عام سال 1367

 کودتای 28 مرداد

اسناد، تصاوير و مقالات تحقيقی

- .......

رحمان هاتفی

ـ شکوفه های دوست داشتن!
ـ تيزابی، از طايفه ماندگاران!

ـ آن سرخ گل، گلسرخی بود

           
 

...جنبش های اجتماعی در ایران- طبری

از مهرپرستی تا استبداد دینی

40 قرن جدال

مذهب و آئین در ایران

 

1400 سال مقاومت ایرانی ها

برای حفظ هویت خویش

--------------------

جنگ و جهانی شدن

ترجمه جعفر پویا

 

تاریخ به روایت مطبوعات

--------------------

فلسفه را مردمی کنیم

ترجمه علیرضا خیرخواه

  تماس با ما  

حساب بانکی

Vernis

PostbankEssen

KontoNr. 0517751430

BLZ: 360 100 43

Germany

Tel:+49-30-36759721

آدرس پستی

Postfach 126926
 10609 Berlin-

Germany

 

نقل مطالب منتشر شده دراین سایت طبق GNU و  GFDL

 با ذکر منبع آزاد است