راه توده

سرهنگ آذرفر

سرهنگ کبیری

غلامرضا خاضعی

سرهنگ عطاریان

هما نصر زنجانی

 

یک گزارش دریافتی از ایران

سایه بلند سپاه پاسداران
روی سر جمهوری اسلامی

147

فاطمه مدرسی

دوشنبه 12شهریور 1386

جستجو در راه توده | آرشيو شماره های گذشته |روزنت ها ـ سايت ها ـ وبلاگها

دوره اينترنتی ـ شماره 147

حماسه داد
نبرد 2500 ساله

میان استبداد و قیام

زنده یاد ف.م جوانشیر
از قربانیان قتل عام زندانیان سیاسی سال 1367

--------------------

بیمه های تکمیلی
 بچه های صیغه ای
سازمان تامین اجتماعی

احمد هدایتی

--------------------

داستان گونه هائی به قلم احسان طبری
چهره خانه
ساکنان دیرآشنای
نیمه دوم جامعه

--------------------

مقدمه انتشارات پروگرس
بر مقالات ژورنالیستی
مارکس و انگلس
ترجمه حمید محوی

--------------------

جعلیات و حقایق
تاریخ، قیام عمومی
در روسیه را
گواهی خواهد داد!
ایگورلیگاچف. ترجمه م.شیزلی

--------------------

ماركس و ماركسيسم – 9
ساده اندیشانی
مارکس را ساده لوح
فرض می کنند
ترجمه و تدوین جعفر پویا

--------------------

سرود دولت ملی
آذربایجان ایران
.

به کرات در پیام های دریافتی از ما خواسته می شود سرودهای حزب توده ایران، سرود انترناسیونال و سرودهای فرقه دمکرات آذربایجان و حزب دمکرات کردستان ایران را روی سایت راه توده بگذاریم. در حد توان خود در این زمینه نیز اقدام خواهیم کرد و برای نخستین گام، سرود فرقه دمکرات آذربایجان را بصورت فیلم می بینید! این سرود مربوط به دوران حکومت ملی و دمکراتیک آذربایجان است.

--------------------

ماتریالیسم تاریخی

هر دولتی، برای ملت
"دولت ملی" نیست!
امیر نیک آئین

راه توده بدلیل برخی تغییرات در سرور مرکزی آن، با یک روز تاخیر،

 سه شنبه (فردا) منتشر می شود

سخنی با نهال نو رس چپ در ایران
بجای تئوری بافی
از زندگی و دردهای مردم
و درک خود از حاکمیت بنویسید
.

تئوری- مارکسیسم- ابزار شناخت جهان، سرگذشت انسان اجتماعی، پدیده های اجتماعی و چرائی و چگونگی دگرگونی‌ها و دست یافتن به شناخت رویدادها و آشنائی کلی با آینده ایست که برای بنای آن باید کوشید.
این عام ترین و کلی ترین تعریفی است که برای ورود به بحثی که در ادامه می‌خوانید، یاد آوری آن لازم بود.
در ایران، نسل نوینی در اردوگاه چپ متولد شده که دفاع از سوسیالیسم و تحولات مترقی اجتماعی را چشم انداز خویش قرار داده است. تکاپوی ستایش آمیز آنها در این راه، اغلب در سایت‌ها و وبلاگ های اینترنتی منعکس است. انعکاسی کامل تر از آنچه در نشریات دانشجوئی بازتاب يافته بود و هنوز نیز، علیرغم یورش امنیتی که در دولت کنونی به این نشریات آمد، گهگاه در انگشت شمار نشریات باقی مانده منعکس است.
 
 ادامه

-----------------------------------------------

این سر
سرفراز تاریخ است!

این سر که بر سر نیزه است، سرفراز تاریخ ایران است. آن که فرمان این جنایت را داد و آن که جنایت را مرتکب شد منفور تاریخ معاصر ایران اند. هم قوام السلطنه و هم رضاخان میرپنج که با همین جنایات به سلطنت رسید. توطئه ای انگلیسی سر محمدتقی خان پسیان را از تن جدا کرد. او را که فرمانده ژاندارمری و در واقع حاکم دمکرات وانقلابی خراسان بود کشتند تا نفسش به نفس جمهوری گیلان و شیخ محمد خیابانی در تبریز نرسد که اگر رسیده بود بساط خودکامگی و سلطنت از هر نوعش – چه شاهنشاهی و چه ولایت فقیهی- برای همیشه درایران جمع شده بود. نشد و رضا خان شاه شد، میراثش به محمد رضا رسید و از دل بزرگترین و مردمی ترین انقلاب تاریخ ایران نیز سرانجام اختناق ولایت فقیهی را بیرون کشیدند تا سلطنت و خودکامگی را احیاء کنند. باز هم نقشه ای انگلیسی!

 

            کلنل محمد تقی خان پسیان

-----------------------------------------------

این برتری هوائی
متعلق به شوروی است
نه روسیه سرمایه داری

-----------------------------------------------

و.س.نيكيتين عضو فراکسیون مجلس دولتی روسیه
یک مقایسه آماری
درباره تحصیلات
در شوروی و روسیه
ترجمه بهروز بکتاشی
از سایت حزب کمونیست روسیه فدراتیو
-----------------------------------------------
پیام های شما
پاسخ های ما

آنقدر که حاکمیت امنیتی دنبال فیلترینگ است، دنبال تفنگ و فشنگ نیست و این یعنی وحشت از آگاهی بیش از وحشت از شلیک. امیدواریم آنها که هوس سیاهکل بازی کرده اند، این نکته باریک تر از مو را درک کنند. رادیو تلویزیون های فارسی زبان جن اند و توده ای ها بسم الله. بنابراین زیاد تعجب نکنید که صدای و سیمای امریکا با همه گفتگو می کند مگر توده ایها. تازه هر وقت هم که می خواهند نظر توده ای ها را مثلا پخش کنند می روند یک توده ای سابق که ضد توده ای شده را می آورند پشت میکرفن! ما باید فکر دیگری برای رساندن صدایمان به داخل کشور بکنیم.

           
 

 

هيتلر و آلمان ها

(ورنر پاريس ـ اديسيون سوسيال ـ 1982)

نوشته پي ير آنجل

 ترجمه عليرضا خيرخواه

 

بازی شیطاني

نوشته روبرت دريفوس

ترجمه فروزنده فرزاد

           
 

مقاله ها و نوشته های

تئوريک و تحليلی

* گرایش توسعه طلبانه سرمایه دینامیسم گلوبالیسم                   ترجمه ش. م. بهرنگ

*انقلاب نوین جهانی استوار برپایه های مادی ـ تکنیکی جهام واقعا موجود

تهیه و تدوین ک.رحمانی

*مارکسیسم کلید درک خلاق جهانی که می شناسیم و می سازیم

ترجمه علیرضا خیرخواه

 

آثار بالينی

برخی بررسی ها درباره جهان بینی ها و جنبش های اجتماعی در ایران

احسان طبری

یادداشت ها و نوشته های فلسفی و اجتماعی

احسان طبری

ماتریالیسم دیالک تیک

امیر نیک آئین

ماتریالیسم تاریخی

امیر نیک آئین

 

سیاوش کسرايی
ـ باور (آخرین شعر خوانی)
ـ آرش کمانگير

ـ ما را مدد کنيد

 

 

دکتر نورالدين کيانوری
ـ نامه به علی خامنه ای از زندان اوین
ـ سنت، مذهب و مدرنیته
ـ سخنی با همه توده ای ها

   

بشنويد!

 فریاد آزادی راباصدای به آذین

 - از خواب تا بیداری

 - میهمان آقایان

 

 

محمد علی عمويی
ـ خیانت به سوسیالیسم
ـ گفتگو با روزنامه آفتاب
ـ گفتگو با آفتاب امروز پیرامون درگذشت کیانوری

 

مريم فيروز
ـ گفتگو با روزنامه اومانیته
ـ گفتگو با رادیو ایرانیان پیرامون آخرین لحظات حیات نورالدین کیانوری

 

احسان طبری
ـ از میان ریگ ها و الماس ها
ـ نقش مذهب و پایگاه طبقاتی مبارزان مذهبی در ایران
ـ درباره ملت و مسئله ملی

 

ف.م. جوانشير
ـ حماسه داد
ـ آن که غبار از چهره سیاسی فردوسی روبید!

 

پرفسور آگاهی
ـ تاريخ احزاب در ایران

 

مهدی کيهان
ـ جنبش سنديکايی در ایران

 

 

"مردم"

و

 "نامه مردم"

سرگذشت ارگان مرکزی حزب توده ایران

------------------------

صفحات اول "مردم" و"نامه مردم"
از سال 1358 تا 1360

------------------------

مشی و سياست توده ای

 در سرمقاله های

"مردم" و "نامه مردم"

------------------------

اطلاعيه ها

و اعلاميه های

 حزب توده ایران

 از 56 تا 62

پرسش و پاسخ

آنچه حزب گفت

و
آنچه روی داد

نــويد
آذرخشی در آسمان استبداد به

سازمان نويد تبديل شد

فاجعه ملی

قتل عام سال 1367

 کودتای 28 مرداد

اسناد، تصاوير و مقالات تحقيقی

- .......

رحمان هاتفی

ـ شکوفه های دوست داشتن!
ـ تيزابی، از طايفه ماندگاران!

ـ آن سرخ گل، گلسرخی بود

           
 

...جنبش های اجتماعی در ایران- طبری

از مهرپرستی تا استبداد دینی

40 قرن جدال

مذهب و آئین در ایران

 

1400 سال مقاومت ایرانی ها

برای حفظ هویت خویش

--------------------

جنگ و جهانی شدن

ترجمه جعفر پویا

 

تاریخ به روایت مطبوعات

--------------------

فلسفه را مردمی کنیم

ترجمه علیرضا خیرخواه

  تماس با ما  

حساب بانکی

Vernis

PostbankEssen

KontoNr. 0517751430

BLZ: 360 100 43

Germany

Tel:+49-30-36759721

آدرس پستی

Postfach 126926
 10609 Berlin-

Germany

 

نقل مطالب منتشر شده دراین سایت طبق GNU و GFDL

 با ذکر منبع آزاد است