راه توده

محمد علی افراشنه

ابوالقاسم لاهوتی

محمود اعتمادزاده

سیاوش کسرایی

مر تضی کیوان

از میان گفته ها ونظرات "کیانوری" در چاپ جدید"گفتگو با تاریخ"

روحانیت ایران
مقاومتی دربرابر 28 مرداد نداشت

آیت الله بهبهانی خود یکی از کانون های کودتا بود. آنچه که درباره تاریخ انقلاب اسلامی نوشته اند فوق العاده ضعیف است. مثبت و منفی و خوبی و بدی همه را باید گفت تا مردم قبول کنند. نه مثل ستایشی که از آیت الله کاشانی می شود و از اشتباهات بزرگ او چیزی گفته نمی شود.

نورالدین کیانوری

دوشنبه 2 مهر 1386  I
 شماره های گذشته    150   سايت ها ـ وبلاگها     I

جستجو در راه توده  

درک دشوار شرایط ایران
و بیان دشوارتر واقعیات
.

یک هفته مانورها و نمایش های نظامی که بمناسبت هفته دفاع مقدس در سراسر ایران آغاز شده، می رود تا به آخرین تردیدها پیرامون خطر حمله و جنگ خاتمه بخشد. خوش بین ترین افراد نیز که طی دو سال گذشته خطر جنگ را چندان جدی تلقی نکرده و اخبار و گزارش های منتشره در باره آن را بزرگ نمائی و یا مانند رهبر جمهوری اسلامی " جنگ تبلیغاتی" ارزیابی می کردند، اکنون به جمع دل نگران ها پیوسته اند.
واقعیت اینست که مردم ایران جنگ نمی خواهند، به همان اندازه که استقلال و آزادی خود را می خواهند. ویرانی و برباد رفتن ثروت ملی – حتی قدرت نظامی و صنایع نظامی ملی- را نمی خواهند، همانقدر که عدالت و برابری را می خواهند. خطر بزرگ، مانند همیشه امریکاست، اما ساده لوحی است اگر نبینیم و نپذیریم که امروز در میهن ما، جاده را برای توطئه های این قدرت افسار گسیخته و از كمند جهان دو قطبی (سوسیالیسم- سرمایه داری) رها شده، حاکمیت و سیاست های آن فراهم می کند.
آیا می توان به هر بهانه ای اخبار را منتشر نکرد و در ادامه آن ها ننوشت که ما در باره این اخبار و رویدادها چگونه می اندیشیم؟ می توان به جای پرداختن به آیه های زمینی، در چنبره بحث های بکلی منزوی از جامعه و از صحنه واقعی و پیش روی مردم کشور باقی ماند و شمع بدست – به سبک بحث های خانه های تیمی دوران چریک بازی در دهه 50- بدنبال نماینده بورژوازی و خرده بورژوازی گشت تا تکلیف در برخورد و یا حمایت از آنها روشن شود؟   
ادامه

 --------------------------------------------------

روس ها
از مرز پانصد سالگی نیز
با غرور ملی خواهند گذشت!

امیرعلی لاهرودی

------------------------------------------------------

حزب اعتماد ملی
خصوصی سازی نیازمند سپر حزبی است؟
هدایت احمدی

 --------------------------------------------------

قرار داد اروپا
بازگشت گرگ، اینبار در لباس میش
"ژاک هنین" عضو رهبری حزب کمونیست فرانسه
ترجمه حمید محوی

--------------------------------------------------

اتحاد خلقی، روسیه و بلاروس
ترجمه بهروز بکتاشی

--------------------------------------------------

دزرژینسکی
چشمان بی خواب انقلاب کبیر اکتبر
ترجمه بهروز بکتاشی

ضرورت
نگاهی دوباره به نقش سپاه در ج. اسلامی
ن. کیانی
------------------
از یک گزارش دریافتی
بلوچستان ایران
جبهه ضد اصلاحات
و سپاه پاسداران
در فاجعه امروز منطقه
------------------
حمله به ایران
دو دست راست پیدا کرده
دست چپ
باید از آستین در آید!
م. شیزلی
------------------

حماسه داد
پس از هزار سال
گذشته خویش را
باید بازخوانی کنیم!
زنده یاد ف.م جوانشیر
از قربانیان قتل عام زندانیان سیاسی سال 1367

------------------

داستان گونه هائی به قلم احسان طبری
سيد جبار نفتی
زیر نیش "خجه خانم"

------------------

ماتریالیسم تاریخی

حقوق ملت ها
تابع چهار اصل
امیر نیک آئین

------------------

ماركس – 12
دفاع از دیکتاتوری
مارکس را با این اتهام
به مسلخ جنگ سرد بردند
ترجمه و تدوین جعفرپویا

   

           
 

 

هيتلر و آلمان ها

(ورنر پاريس ـ اديسيون سوسيال ـ 1982)

نوشته پي ير آنجل

 ترجمه عليرضا خيرخواه

 

بازی شیطاني

نوشته روبرت دريفوس

ترجمه فروزنده فرزاد

           
 

مقاله ها و نوشته های

تئوريک و تحليلی

* گرایش توسعه طلبانه سرمایه دینامیسم گلوبالیسم                   ترجمه ش. م. بهرنگ

*انقلاب نوین جهانی استوار برپایه های مادی ـ تکنیکی جهام واقعا موجود

تهیه و تدوین ک.رحمانی

*مارکسیسم کلید درک خلاق جهانی که می شناسیم و می سازیم

ترجمه علیرضا خیرخواه

 

آثار بالينی

برخی بررسی ها درباره جهان بینی ها و جنبش های اجتماعی در ایران

احسان طبری

یادداشت ها و نوشته های فلسفی و اجتماعی

احسان طبری

ماتریالیسم دیالک تیک

امیر نیک آئین

ماتریالیسم تاریخی

امیر نیک آئین

 

سیاوش کسرايی
ـ باور (آخرین شعر خوانی)
ـ آرش کمانگير

ـ ما را مدد کنيد

 

 

دکتر نورالدين کيانوری
ـ نامه به علی خامنه ای از زندان اوین
ـ سنت، مذهب و مدرنیته
ـ سخنی با همه توده ای ها

   

بشنويد!

 فریاد آزادی راباصدای به آذین

 - از خواب تا بیداری

 - میهمان آقایان

 

 

محمد علی عمويی
ـ خیانت به سوسیالیسم
ـ گفتگو با روزنامه آفتاب
ـ گفتگو با آفتاب امروز پیرامون درگذشت کیانوری

 

مريم فيروز
ـ گفتگو با روزنامه اومانیته
ـ گفتگو با رادیو ایرانیان پیرامون آخرین لحظات حیات نورالدین کیانوری

 

احسان طبری
ـ از میان ریگ ها و الماس ها
ـ نقش مذهب و پایگاه طبقاتی مبارزان مذهبی در ایران
ـ درباره ملت و مسئله ملی

 

ف.م. جوانشير
ـ حماسه داد
ـ آن که غبار از چهره سیاسی فردوسی روبید!

 

پرفسور آگاهی
ـ تاريخ احزاب در ایران

 

مهدی کيهان
ـ جنبش سنديکايی در ایران

 

 

"مردم"

و

 "نامه مردم"

سرگذشت ارگان مرکزی حزب توده ایران

------------------------

صفحات اول "مردم" و"نامه مردم"
از سال 1358 تا 1360

------------------------

مشی و سياست توده ای

 در سرمقاله های

"مردم" و "نامه مردم"

------------------------

اطلاعيه ها

و اعلاميه های

 حزب توده ایران

 از 56 تا 62

پرسش و پاسخ

آنچه حزب گفت

و
آنچه روی داد

نــويد
آذرخشی در آسمان استبداد به

سازمان نويد تبديل شد

فاجعه ملی

قتل عام سال 1367

 کودتای 28 مرداد

اسناد، تصاوير و مقالات تحقيقی

- .......

رحمان هاتفی

ـ شکوفه های دوست داشتن!
ـ تيزابی، از طايفه ماندگاران!

ـ آن سرخ گل، گلسرخی بود

           
 

...جنبش های اجتماعی در ایران- طبری

از مهرپرستی تا استبداد دینی

40 قرن جدال

مذهب و آئین در ایران

 

1400 سال مقاومت ایرانی ها

برای حفظ هویت خویش

--------------------

جنگ و جهانی شدن

ترجمه جعفر پویا

 

تاریخ به روایت مطبوعات

--------------------

فلسفه را مردمی کنیم

ترجمه علیرضا خیرخواه

  تماس با ما  

حساب بانکی

Vernis

PostbankEssen

KontoNr. 0517751430

BLZ: 360 100 43

Germany

Tel:+49-30-36759721

آدرس پستی

Postfach 126926
 10609 Berlin-

Germany

 

نقل مطالب منتشر شده دراین سایت طبق GNU و  GFDL

 با ذکر منبع آزاد است