راه توده

پرفسور آگاهی

امیر نیک آئین

جمیله صدیقی

فاطمه مدرس فردین

اسماعیل ذوالقدر

کلیات مطبوعات نیمسال 1325
صف آرائی متحدان پیروز جنگ دوم در برابر یکدیگر
امریکا در تدارک
اولین بمباران اتمی در جهان

139

عباس حجری

دوشنبه 18 تیر 1386

جستجو در راه توده | آرشيو شماره های گذشته |روزنت ها ـ سايت ها ـ وبلاگها

دوره اينترنتی ـ شماره 139

نگاهی به آرایش سیاسی درعراق
ناسیونالیست های عراق
در تدارک
"دولت نجات ملی"
( رابرت دریفوس)
ترجمه محمد حسیبی (سایت "چه باید کرد")

--------------------

آخرین بخش ازکتاب"ایران وانرژی هسته ای"

 بهار اتمی ایران
به تابستان می رسد؟
فرانسوا ژره
(رئیس موسسه تحلیل های استراتژیک فرانسه)
ترجمه حمید محوی- ن. کیانی

--------------------

روسیه
پس از نابودی
کلخوزها و سافخوزها
ترجمه بهروز بکتاشی

--------------------

دمکراسی به سبک خیانت
به منافع ملی روسیه
س. سنیاتکوف- سووتسکایا راسیا
ترجمه ا.م شیزلی

--------------------

جعلیات و حقایق
ترور سرخ
شیوه حکومتی نبود
پاسخ به کشتارانقلابیون بود
ایگورلیگاچف. ترجمه م.شیزلی

--------------------

اورانیوم رقیق شده
پرواز مرگ آفرین
بر فراز شهرها
نوشته ژوئل پنوشه – ترجمه "ح . م"

--------------------

ماركس و استثمار
سایه بلند مارکس
نه بر قرن 19
که بر نظام سرمایه

ترجمه و تدوین جعفر پویا

--------------------

حماسه داد
شاهنامه را دوباره باید خواند
تا به ریشه های فاجعه ولایت پی برد!
شاه
انتخاب مستقیم مردم
تبدیل شد به انتصاب
ف.م. جوانشیر

--------------------

از خواب تا بیداری
جز این جان شیفته
هیچکس نمی توانست
جان شیفته را ترجمه کند
به آذین

--------------------

ماتریالیسم تاریخی

نقش هنگامه های توفان
در خیزش های انقلابی
امیر نیک آئین

حاکمیت در چه موقعیتی است
بحران و جنبش عمومی به کجا می رود!

آیا در فضای بسته سیاسی و از پشت شیشه های تاریکی که حاکمیت میان خود و مردم کشیده، دیوار سانسوری که در اطراف مطبوعات بالا برده‌اند، دروغ و عوامفریبی مذهبی که بی وقفه جریان دارد و دژ و باروئی که حاکمیت به دور خویش کشیده و خواب و خیال مصونیت اتمی را نیز دیده، در چنین فضائی می توان فهمید در جامعه چه می گذرد، جنبش تحول خواهی مردم در چه حال و روزی است و حاکمیت خود در چه وضع و موقعیتی است؟
بنظر ما نه تنها در چنین شرایطی هم می توان نبض جامعه و حاکمیت را گرفت و میزان تب آن را - حداقل- حدس زد، بلکه در شرایطی بسته تر از این نیز می توان چنین کرد. می توان، اما به آن شرط که میزان الحراره ما، میزان الحراره علمی و ارزیابی و تحلیل ما از اوضاع بر مبنای "از کل به جزء" و سپس "از جزء به کل" باشد و رابطه دیالکتیکی گذشته (به شمول تجربه) و حال و تاثیر گذاری حوادث بر یکدیگر را فراموش نکنیم.
 ادامه

-----------------------------------------------

این مصاحبه تاریخی را بشنوید!
مجتبی حلوائی
از جمله اوباشی بود
که لاجوردی با خود
به اوین آورده بود!

ما در این شماره عکسی را که از زنده یاد احسان طبری در زندان اوین داریم، یکبار دیگر منتشر کرده و از همه زندانیان سیاسی انتظار داریم، اگر زندانبانان اطراف او را می شناسند اطلاعات خود را در اختیار ما قرار دهند. این عکس اولین بار در یکی از نشریات چپ ایتالیا و همراه خلاصه ای از گزارش کالیندوپل فرستاده ویژه حقوق بشر سازمان ملل به ایران و بازدید از زندان اوین و دیدار با طبری و کیانوری منتشر شد و سپس راه توده آن را از آرشیو خود پیشتر منتشر کرده و اکنون یکبار دیگر و بمناسبت شناسائی حاج مجتبی حلوائی منتشر می کند.

در هفته ای که گذشت، از صاحب عکسی که در شماره گذشته منتشر کردیم خبری نشد. همان عکسی که حاج مجتبی را بالای سر کیانوری (دست راست وی) نشان می دهد و آن عکسی که او را در جمع اعضای شورای شهر و شهرداران نواحی تهران با رهبر. اما در این فاصله از خوانندگان راه توده پیام هائی در این ارتباط دریافت داشتیم که عمدتا از زندانیان سیاسی بود. یکی از زندانیان توده ای دهه 60 در پیامی کوتاه به ما نوشته است:
"حاج مجتبی که شما عکسش را بالای سر کیانوری منتشر کرده اید، فامیلش "حلوائی" است و مانند حاج مهدی از لات و لوت های نظام آباد تهران بود که لاجوردی با خودش به زندان اوین آورده بود. صورت آن فرد در جمع شورای شهر تهران نیز واقعا شباهت بسیار به حاج مجتبی حلوائی دارد و مطمئن باشید که در آینده دیگران اطلاعات بیشتر در باره جا و مقام و موقعیت امروز او برایتان خواهند فرستاد. او یکی از جانیان زندان اوین بود که در قتل عام زندانیان سیاسی در سال 1367 مسئول اجرای اعدام ها در اوین بود. پیشتر شما در راه توده نوار مصاحبه یکی از پاسداران اوین را منتشر کرده بودید که حتما یکبار دیگر آن را منتشر کنید. آن پاسدار از قم رفته بود روی خط رادیو ایران در امریکا و در مصاحبه با قائم مقامی که گوینده این رادیو بود یکی از تاریخی ترین افشاگری ها را کرده بود که متاسفانه نه گذاشتند همه حرفش را بزند و نه از او سئوال کردند تا بیشتر صحبت کند. سر و ته آن مصاحبه را زود گره زدند زیرا سخن از تیرباران دریاردار افضلی و 9 فرمانده توده ای ارتش و کادرهای رابط آنها با حزب بود. بهر حال، او در آن نوار با صراحت می گوید که مجتبی حلوائی مستقیما و با شلیک چند تیر افضلی را در میدان تیرباران اوین کشته است. آن نوار خود باندازه کافی گویاست که حاج مجتبی کیست."
ما این نوار را یکبار دیگر و با استفاده از آرشیو راه توده پخش می کنیم و از همینجا نیز می توانید بشنوید!

-----------------------------------------------

گزارش جشن UZ ارگان مطبوعاتی حزب کمونیست آلمان
سوسیالیسم، امروز و آینده
عسگر داوودی

           
 

 

هيتلر و آلمان ها

(ورنر پاريس ـ اديسيون سوسيال ـ 1982)

نوشته پي ير آنجل

 ترجمه عليرضا خيرخواه

 

بازی شیطاني

نوشته روبرت دريفوس

ترجمه فروزنده فرزاد

           
 

مقاله ها و نوشته های

تئوريک و تحليلی

* گرایش توسعه طلبانه سرمایه دینامیسم گلوبالیسم

 ترجمه ش. م. بهرنگ

*انقلاب نوین جهانی استوار برپایه های مادی ـ تکنیکی جهام واقعا موجود

تهیه و تدوین ک.رحمانی

*مارکسیسم کلید درک خلاق جهانی که می شناسیم و می سازیم

ترجمه علیرضا خیرخواه

 

آثار بالينی

برخی بررسی ها درباره جهان بینی ها و جنبش های اجتماعی در ایران

احسان طبری

یادداشت ها و نوشته های فلسفی و اجتماعی

احسان طبری

ماتریالیسم دیالک تیک

امیر نیک آئین

 

سیاوش کسرايی
ـ باور (آخرین شعر خوانی)
ـ آرش کمانگير

ـ ما را مدد کنيد

 

 

دکتر نورالدين کيانوری
ـ نامه به علی خامنه ای از زندان اوین
ـ سنت، مذهب و مدرنیته
ـ سخنی با همه توده ای ها

   

بشنويد!

یک عمر فریاد آزادی را با صدای به آذین

 

 

محمد علی عمويی
ـ خیانت به سوسیالیسم
ـ گفتگو با روزنامه آفتاب
ـ گفتگو با آفتاب امروز پیرامون درگذشت کیانوری

 

مريم فيروز
ـ گفتگو با روزنامه اومانیته
ـ گفتگو با رادیو ایرانیان پیرامون آخرین لحظات حیات نورالدین کیانوری

 

احسان طبری
ـ از میان ریگ ها و الماس ها
ـ نقش مذهب و پایگاه طبقاتی مبارزان مذهبی در ایران
ـ درباره ملت و مسئله ملی

 

ف.م. جوانشير
ـ حماسه داد
ـ آن که غبار از چهره سیاسی فردوسی روبید!

 

پرفسور آگاهی
ـ تاريخ احزاب در ایران

 

مهدی کيهان
ـ جنبش سنديکايی در ایران

 

 

"مردم"

و

 "نامه مردم"

سرگذشت ارگان مرکزی حزب توده ایران

------------------------

صفحات اول "مردم" و"نامه مردم"
از سال 1358 تا 1360

------------------------

مشی و سياست توده ای

 در سرمقاله های

"مردم" و "نامه مردم"

------------------------

اطلاعيه ها

و اعلاميه های

 حزب توده ایران

 از 56 تا 62

پرسش و پاسخ

آنچه حزب گفت

و
آنچه روی داد

نــويد
آذرخشی در آسمان استبداد به

سازمان نويد تبديل شد

فاجعه ملی

قتل عام سال 1367

 کودتای 28 مرداد

اسناد، تصاوير و مقالات تحقيقی

- .......

رحمان هاتفی

ـ شکوفه های دوست داشتن!
ـ تيزابی، از طايفه ماندگاران!

ـ آن سرخ گل، گلسرخی بود

           
 

...جنبش های اجتماعی در ایران- طبری

از مهرپرستی تا استبداد دینی

40 قرن جدال

مذهب و آئین در ایران

 

1400 سال مقاومت ایرانی ها

برای حفظ هویت خویش

--------------------

جنگ و جهانی شدن

ترجمه جعفر پویا

 

تاریخ به روایت مطبوعات

--------------------

فلسفه را مردمی کنیم

ترجمه علیرضا خیرخواه

  تماس با ما  

حساب بانکی

Vernis

PostbankEssen

KontoNr. 0517751430

BLZ: 360 100 43

Germany

Tel:+49-30-36759721

Email : contact@rahetudeh.com

آدرس پستی

Postfach 126926
 10609 Berlin-

Germany

 

نقل مطالب منتشر شده دراین سایت

 با ذکر منبع آزاد است