راه توده

ستوان مختاری

سرگرد عطارد

سروان حسین کلالی

سروان واعظ قاسمی

سرگرد جعفر وکیلی

"ایرج اسکندری - 7"

سیاست، تنها دانستن نیست، کاردانی هم هست

اطلاعات تئوریک، فاقد کاردانی است
اگر با هنر سیاسی همراه نشود!

سرهنگ کاظم جمشیدی

دوشنبه 5 آذر 1386  I
 شماره های گذشته    158   سايت ها ـ وبلاگها     I

جستجو در راه توده  

گفتگوبا تاریخ- 8
نورالدین کیانوری
بر سرحق رای زنان
جدال شاه و روحانیت
به ضرر زنان خاتمه یافت

------------------
زیوگانف در آستانه انتخابات:
گردش به چپ در روسیه
با ورود به صحنه
نسل جوان آغاز شده

--------------------

اکتبر 1917
انقلابی اجتماعی
نه کودتائی بلشویکی
مجله کمونيست (گزارش گردهمآئی در شهر ساراتف)
برگردان: کيوان خسروی

--------------------

داستان گونه هائی به قلم احسان طبری
چهره خانه
داستان شیرافکن
چاپلوسان قدرت را تحمیق می کنند،
دیکتاتوری خود را استوار

--------------------

حماسه داد
 تراژدی بزرگ
نبرد رستم با سهراب

زنده یاد ف.م جوانشیر
از قربانیان قتل عام زندانیان سیاسی

--------------------

ماتریالیسم تاریخی

علوم طبیعی
درخدمت کدام طبقه!
امیر نیک آئین

تشکیل "شورای ملی صلح" خبر مهم هفته ای که گذشت
مردم ایران، نه از جنگ
بلکه، از صلح دفاع می کنند!

انتشار گزارش جدید آژانس بین المللی انرژی هسته ای در باره فعالیت های هسته ای و تاسیسات اتمی ایران و متعاقب آن، تشکیل شورای حکام اتمی جهان برای بررسی این گزارش که در آن جنبه های مثبتی از همکاری ایران با آژانس قید شده، انتشار اخبار ضد و نقیض پیرامون طرح حمله نظامی امریکا و اسرائیل به ایران و تدارک تصویب قطعنامه جدیدی علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد، آغاز فصل جدید مانورهای نظامی .... همگی از مهم ترین اخبار هفته گذشته، در ارتباط با ایران بود. تردید نیست که خوانندگان این سرمقاله- کم و زیاد- در جریان ریز اخبار بالا قرار دارند و نیازی به تکرار آنها در اینجا نیست.
اما، اینها، همه اخبار مهم، ادامه دار و مرتبط با فعالیت های اتمی ایران و سمت گیری نظامی حاکمیت در هفته گذشته نبود، چرا که در کنار این رویدادها، نباید یکی از مهم ترین رویدادهای هفته گذشته ایران، یعنی اعلام "شورای ملی صلح" با حضور نمایندگان چهار جریان سیاسی- فرهنگی- حقوق بشری ایران را فراموش کرد. اعلام تشکیل این شورا، که گام نخست برای مخالفت با جنگ، حمله به ایران و ادامه سیاست جنگی حاکم بر کشور است، بی شک و علیرغم چنگ و دندان نشان دادن های حاکمیت جنگی و بی اهمیت جلوه دادن آن از سوی رسانه های وابسته به امپریالیسم جهانی، با گام های دیگری همراه خواهد شد.
ادامه

-----------------------------------------------

ماركس و ماركسيسم - آخرين بخش(18)
بازگشت مارکس

به صحنه جهانی
ترجمه و تدوین جعفرپویا

بمناسبت 95 سالگی انقلاب اکتبر-3
لنین در برابر

چپ روی ضد مذهبی
ع. خیرخواه

--------------------------------------------

سخنرانی نماینده حزب کمونیست گرجستان در اجلاس مینسک
بازگشت به تحلیل حوادث
بر مبنای کار تئوریک
ترجمه بهروز بکتاشی

-----------------------------------------------
برزیل
میزبان دهمین نشست احزاب کمونیست جهان

-----------------------------------------------

پالميرو تولياتی
اشکال متفاوت
فاشیسم درهر کشور
هشت گفتار درباره فاشيسم- ن. کیانی
 

فاشيسم خود را هماهنگ با فشارهايی می‌كند كه از طرف توده وارد می‌شود. توانايی فاشيسم در ايجاد يك پايه توده‌ای است، پايه‌ای كه بسيار وسيع تر از آن منافع اجتماعی واقعی است كه فاشيسم آن را نمايندگی می‌كند. با ترور فاشيستی نمی‌توان تنها با فراخوان به مبارزه برخاست و با خطابه‌های اخلاقی مبارزه كرد. مبارزه با ترور فاشيستی قبل از هرچيز نبردی ايدئولوژيك و سياسی است. فاشيسم پشت يك ايدئولوژی پنهان شده كه ماهيت طبقاتی اين ديكتاتوری را می‌پوشاند.
 

           
 

 

هيتلر و آلمان ها

(ورنر پاريس ـ اديسيون سوسيال ـ 1982)

نوشته پي ير آنجل

 ترجمه عليرضا خيرخواه

 

بازی شیطاني

نوشته روبرت دريفوس

ترجمه فروزنده فرزاد

 

گرامشی و فاشيسم در ايتاليا

 

افسانه ما

(رُمان واقعی از کودتای 28 مرداد)

 

کارل مارکس هم فیلسوف، هم انقلابی

           
 

مقاله ها و نوشته های

تئوريک و تحليلی

* گرایش توسعه طلبانه سرمایه دینامیسم گلوبالیسم                   ترجمه ش. م. بهرنگ

*انقلاب نوین جهانی استوار برپایه های مادی ـ تکنیکی جهام واقعا موجود

تهیه و تدوین ک.رحمانی

*مارکسیسم کلید درک خلاق جهانی که می شناسیم و می سازیم

ترجمه علیرضا خیرخواه

 

آثار بالينی

برخی بررسی ها درباره جهان بینی ها و جنبش های اجتماعی در ایران

احسان طبری

یادداشت ها و نوشته های فلسفی و اجتماعی

احسان طبری

ماتریالیسم دیالک تیک

امیر نیک آئین

ماتریالیسم تاریخی

امیر نیک آئین

 

سیاوش کسرايی
ـ باور (آخرین شعر خوانی)
ـ آرش کمانگير

ـ ما را مدد کنيد

 

 

دکتر نورالدين کيانوری
ـ نامه به علی خامنه ای از زندان اوین
ـ سنت، مذهب و مدرنیته
ـ سخنی با همه توده ای ها

   

بشنويد!

 فریاد آزادی راباصدای به آذین

 - از خواب تا بیداری

 - میهمان آقایان

 

 

محمد علی عمويی
ـ خیانت به سوسیالیسم
ـ گفتگو با روزنامه آفتاب
ـ گفتگو با آفتاب امروز پیرامون درگذشت کیانوری

 

مريم فيروز
ـ گفتگو با روزنامه اومانیته
ـ گفتگو با رادیو ایرانیان پیرامون آخرین لحظات حیات نورالدین کیانوری

 

احسان طبری
ـ از میان ریگ ها و الماس ها
ـ نقش مذهب و پایگاه طبقاتی مبارزان مذهبی در ایران
ـ درباره ملت و مسئله ملی

 

ف.م. جوانشير
ـ حماسه داد
ـ آن که غبار از چهره سیاسی فردوسی روبید!

 

پرفسور آگاهی
ـ تاريخ احزاب در ایران

 

مهدی کيهان
ـ جنبش سنديکايی در ایران

 

 

"مردم"

و

 "نامه مردم"

سرگذشت ارگان مرکزی حزب توده ایران

------------------------

صفحات اول "مردم" و"نامه مردم"
از سال 1358 تا 1360

------------------------

مشی و سياست توده ای

 در سرمقاله های

"مردم" و "نامه مردم"

------------------------

اطلاعيه ها

و اعلاميه های

 حزب توده ایران

 از 56 تا 62

پرسش و پاسخ

آنچه حزب گفت

و
آنچه روی داد

نــويد
آذرخشی در آسمان استبداد به

سازمان نويد تبديل شد

فاجعه ملی

قتل عام سال 1367

 کودتای 28 مرداد

اسناد، تصاوير و مقالات تحقيقی

- .......

رحمان هاتفی

ـ شکوفه های دوست داشتن!
ـ تيزابی، از طايفه ماندگاران!

ـ آن سرخ گل، گلسرخی بود

           
 

...جنبش های اجتماعی در ایران- طبری

از مهرپرستی تا استبداد دینی

40 قرن جدال

مذهب و آئین در ایران

 

1400 سال مقاومت ایرانی ها

برای حفظ هویت خویش

--------------------

جنگ و جهانی شدن

ترجمه جعفر پویا

 

تاریخ به روایت مطبوعات

--------------------

فلسفه را مردمی کنیم

ترجمه علیرضا خیرخواه

  تماس با ما  

حساب بانکی

Vernis

PostbankEssen

KontoNr. 0517751430

BLZ: 360 100 43

Germany

Tel:+49-30-36759721

آدرس پستی

Postfach 126926
 10609 Berlin-

Germany

 

نقل مطالب منتشر شده دراین سایت طبق GNU و GFDL

 با ذکر منبع آزاد است