راه توده

علی امیرخیزی

جمیله صدیقی

دکتر یزدی

پروین گنابادی

سرگرد جعفر وکیلی

ایرج اسکندری:

حزب توده ايران، مدافع
سمت گيری سوسياليستی است

خسرو روزبه

دوشنبه 7 آبان 1386  I
 شماره های گذشته    154   سايت ها ـ وبلاگها     I

جستجو در راه توده  

از میان گفته ها و نظرات کیانوری
انصاف داشته باشيد
و همه را متهم نکنيد!

--------------------

1385
دوم خرداد سياه
در آذربايجان ايران
اميرعلی لاهرودی

--------------------

بمناسبت 125 مين سال تولد استالين- 4
ثبات سياسی و آشتی ملی
در گرو حل مسئله ملی
م. شيزلی

--------------------

"مورنينگ استار" ارگان حزب کمونيست انگلستان
دولت ايدئولوژيک
موريانه انقلاب اکتبر شد
بهروز بکتاشی

--------------------

داستان گونه هائی به قلم احسان طبری
چهره خانه
اشراف و درباريان
اينگونه سخن می‌گفتند!

--------------------

حماسه داد
عشق نيز در اسارت
خودکامگی پرپر می شود
زنده یاد ف.م جوانشیر
از قربانیان قتل عام زندانیان سیاسی

--------------------

ماتریالیسم تاریخی

هستی و آگاهی
همه حيات انسانی در
اين دو مقوله جمع است

امیر نیک آئین

زمان را برای به ميدان درآمدن نبايد از کف داد
انفجار سياسی
در دل آرامش ظاهری حاکميت نهفته

-----------------------------------------------

با شعار "صلح و اصلاحات"
به استقبال انتخابات برويم!
رحمت نياکانی

کشور ما ايران دوران حساسی را پشت سر مي گذراند. دورانی که اگر با يک تصميم گيری و سياست عاقلانه همراه نباشد با فاجعه عظيمی روبرو خواهد شد. مصيبتی که اگر ابعاد آن وسيعتر از فاجعه عراق کنونی نباشد، مطمئنا کمتر نخواهد بود: صدهاهزار کشته ِ ميليونها آواره و غارت بيرحمانه ثروت ملی مردم محروم عراق توسط امپرياليسم. فاجعه ای که تنها دشمنان انقلاب و مردم در داخل و خارج تدارک ديده و ذينفع هستند.
جنگ افروزان در داخل به بهانه دستيابی به فناوری هسته ای و در جوار آن رجزخوانی های فرمانده هان سپاه و تحريکات منطقه توسط افرادی نظير شريعتمداری مبنی بر اينکه بحرين يکی از استان های ماست جنگ را به خانه می آورند و در خارج به بهانه خطر توليد سلاح اتمی در تدارک جنگ بر عليه کشور هستند. نه اولی حقيقت را می گويد و نه دومی پايبند به گفته ها و ادعاهايش است.
دولت احمدی نژاد از ابتدا کار تا کنون تلاش بسياری داشته تا به بهانه های متفاوت اصلاحات را درايران ناممکن سازد. اما مردمی که نيروی مخالف اصلاحات را شناخته اند و و از دو انتخابات مجلس هفتم و رئيس جمهوری نهم درس های لازم را گرفته اند بيش از گذشته آگاه و هوشيارشده خود را برای انتخابات آينده آماده کرده اند. اين را دولت و حاکميت کنونی فهميده اند و به همين دليل با شمشيری دو لبه وارد ميدان شده اند. با يک لبه اصلاح طلبان را می زنند وبا لبه ديگر انتخابات آزاد را. اين شمشير می خواهد هم گردن کانديداهای اصلاح طلب را بزند و هم گردن رای دهندگان را.
مسئله روشن تر از آنست که در داخل و خارج بتوانند آن را پنهان کنند. حال که چنين است، چرا بايد نيرو اصلاحات نقاب به چهره حرکت کند؟ چرا نبايد هوشيارانه وارد ميدان شد و برای بسيج نيرو صلح و ضد جنگ در داخل و خارج دست به عمل زد و با همين حربه به سمت انتخابات رفت؟

-----------------------------------------------

گرامشی و فاشيسم - 3
جوجه های فاشیسم
چگونه سر از تخم
می توانند بیرون آورند؟

ن. کیانی
 

-----------------------------------------------

ده ها هزار کمونيست و کارگر
ايتاليائی در خيابان های رُم
روزنامه سوسياليستی يونگه ولت چاپ آلمان
ترجمه عسگر داوودی

-----------------------------------------------


ماركس و ماركسيسم – 16
تناسب کار و توليد
از نگاه مارکس
جعفر پويا

           
 

 

هيتلر و آلمان ها

(ورنر پاريس ـ اديسيون سوسيال ـ 1982)

نوشته پي ير آنجل

 ترجمه عليرضا خيرخواه

 

بازی شیطاني

نوشته روبرت دريفوس

ترجمه فروزنده فرزاد

 

گرامشی و فاشيسم در ايتاليا

 

افسانه ما

(رُمان واقعی از کودتای 28 مرداد)

 

کارل مارکس هم فیلسوف، هم انقلابی

           
 

مقاله ها و نوشته های

تئوريک و تحليلی

* گرایش توسعه طلبانه سرمایه دینامیسم گلوبالیسم                   ترجمه ش. م. بهرنگ

*انقلاب نوین جهانی استوار برپایه های مادی ـ تکنیکی جهام واقعا موجود

تهیه و تدوین ک.رحمانی

*مارکسیسم کلید درک خلاق جهانی که می شناسیم و می سازیم

ترجمه علیرضا خیرخواه

 

آثار بالينی

برخی بررسی ها درباره جهان بینی ها و جنبش های اجتماعی در ایران

احسان طبری

یادداشت ها و نوشته های فلسفی و اجتماعی

احسان طبری

ماتریالیسم دیالک تیک

امیر نیک آئین

ماتریالیسم تاریخی

امیر نیک آئین

 

سیاوش کسرايی
ـ باور (آخرین شعر خوانی)
ـ آرش کمانگير

ـ ما را مدد کنيد

 

 

دکتر نورالدين کيانوری
ـ نامه به علی خامنه ای از زندان اوین
ـ سنت، مذهب و مدرنیته
ـ سخنی با همه توده ای ها

   

بشنويد!

 فریاد آزادی راباصدای به آذین

 - از خواب تا بیداری

 - میهمان آقایان

 

 

محمد علی عمويی
ـ خیانت به سوسیالیسم
ـ گفتگو با روزنامه آفتاب
ـ گفتگو با آفتاب امروز پیرامون درگذشت کیانوری

 

مريم فيروز
ـ گفتگو با روزنامه اومانیته
ـ گفتگو با رادیو ایرانیان پیرامون آخرین لحظات حیات نورالدین کیانوری

 

احسان طبری
ـ از میان ریگ ها و الماس ها
ـ نقش مذهب و پایگاه طبقاتی مبارزان مذهبی در ایران
ـ درباره ملت و مسئله ملی

 

ف.م. جوانشير
ـ حماسه داد
ـ آن که غبار از چهره سیاسی فردوسی روبید!

 

پرفسور آگاهی
ـ تاريخ احزاب در ایران

 

مهدی کيهان
ـ جنبش سنديکايی در ایران

 

 

"مردم"

و

 "نامه مردم"

سرگذشت ارگان مرکزی حزب توده ایران

------------------------

صفحات اول "مردم" و"نامه مردم"
از سال 1358 تا 1360

------------------------

مشی و سياست توده ای

 در سرمقاله های

"مردم" و "نامه مردم"

------------------------

اطلاعيه ها

و اعلاميه های

 حزب توده ایران

 از 56 تا 62

پرسش و پاسخ

آنچه حزب گفت

و
آنچه روی داد

نــويد
آذرخشی در آسمان استبداد به

سازمان نويد تبديل شد

فاجعه ملی

قتل عام سال 1367

 کودتای 28 مرداد

اسناد، تصاوير و مقالات تحقيقی

- .......

رحمان هاتفی

ـ شکوفه های دوست داشتن!
ـ تيزابی، از طايفه ماندگاران!

ـ آن سرخ گل، گلسرخی بود

           
 

...جنبش های اجتماعی در ایران- طبری

از مهرپرستی تا استبداد دینی

40 قرن جدال

مذهب و آئین در ایران

 

1400 سال مقاومت ایرانی ها

برای حفظ هویت خویش

--------------------

جنگ و جهانی شدن

ترجمه جعفر پویا

 

تاریخ به روایت مطبوعات

--------------------

فلسفه را مردمی کنیم

ترجمه علیرضا خیرخواه

  تماس با ما  

حساب بانکی

Vernis

PostbankEssen

KontoNr. 0517751430

BLZ: 360 100 43

Germany

Tel:+49-30-36759721

آدرس پستی

Postfach 126926
 10609 Berlin-

Germany

 

نقل مطالب منتشر شده دراین سایت طبق GNU و GFDL

 با ذکر منبع آزاد است