راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

به همت گروه مترجمین

تحولات جهان

در سال 94

در 158 ترجمه

منتشر شده

در راه توده!

 

 

 

در آخرین شماره راه توده در سال 1394 که تا چند روز دیگر به پایان می رسد، صمیمانه ترین قدردانی از 9 همکار و همراهی که ترجمه های آن ها در این سال در راه توده منتشر شد را آن دانستیم که لیست کامل ترجمه آنها را در این سال به همراه لینک آنها منتشر کنیم. درعین حال که این لیست به خوانندگان راه توده این امکان را نیز میدهد که تفسیر رویدادهای جهان در سال 94 را یکبار مرور کنند و در این مرور به یاد آورند تلاش گروه نویسندگان، مترجمین و منتشر کنندگان راه توده را. تلاشی که بتدریج و در طول سال، شاید به چشم نیآمده باشد، اما وقتی مجموع آنها در یک نگاه دوباره بررسی می شود به حجم کاری که انجام شده بیشتر پی برده می شود. دست همه آنها را صمیمانه می فشاریم.

 

 

ترجمه های آذرنگ و آذرفریتاش از اومانیته ارگان مرکزی حزب کمونیست  فرانسه

 

1- ج. اسلامی به تاریکخانه گذشته بازنخواهد گشت؟ 499 – 20 فروردین

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/march/499/tarikkhane.html

2- به بهانه یمن و سوریه چاقو برای ایران تیز می شود! – اومانیته – 499

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/march/499/yaman.html

3- جنگ میان الیگارش های رقیب در اوکرائین – 500 – 27 فروردین

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/april/500/azarang.html

4- روسیه زیر بغل دولت چپگرای یونان را می گیرد – 501 – 3 اردیبهشت

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/april/501/yunan.html

5- اسپانیا در راه یونان – 502 – 10 اردیبهشت

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/april/502/azarfar.html

6- سود جنگ یمن به جیب چه کسانی میرود؟ - 503 – 17 اردیبهشت

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/mey/503/azarfar.html

7- امریکا همچنان در خیال کودتای امریکای لاتین – 504 – 24 اردیبهشت

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/mey/504/azarfar.html

8- چهارمین اجلاس "اتحاد و همکاری" در لیتونی – 506 – 7 خرداد

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/mey/506/azarang.html

9- قول کمک نظامی روسیه به نخست وزیر دولت عراق – 506 – 7 خرداد

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/mey/506/faritash.html

10- بوتفلیقه بیمار است اقتصاد الجزایر بیمارتر از او! – 508 – 28 خرداد

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/juan/508/aljazayer.html

11- پیروزی های پیاپی چپ اسپانیا در انتخابات شهرداری ها – آذر فریتاش – 508 – 28 خرداد

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/juan/508/espaniya.html

12- "اردوغان" در انتخابات به تله مردم افتاد – 509 – 4 تیر ماه

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/juan/509/torkiye.html

13- اروپا فشار می آورد، یونان ایستادگی می کند – آذر فریتاش -  509 – 4 تیرماه

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/juan/509/yunan.html

14- همه پرسی در یونان – 510 – 11 تیر

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/juan/510/ary%20ya%20na.html

15- ترور در تونس از ترور رهبران چپ آغاز شد – آدرفریتاش – 510 – 11 تیر

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/juan/510/tunes.html

16- همه پرسی یونان قیام مردم علیه ریاضت اقتصادی بود – آذرفریتاش – 511 – 18 تیر

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/juan/511/yunan.html

17- نشست گروههای 5 +1 با ایران – 511 – 18 تیر

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/juan/511/azarfar.html

18- تفاهم با ایران فراتر از "تفاهم اتمی" است! 512 – 25 تیر

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/juan/512/azarfar.html

19- الجزایر در لبه پرتگاه جنگ داخلی – آذرفریتاش – 512 – 25 تیر

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/juan/512/aljazayer.html

20- ایران پس از امضای توافق اتمی – 513 – اول مرداد

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/juiye/513/azar.html

21- خطرکودتا دولت انقلابی ونزوئلا را محاصره کرده – 514 – 8 مرداد

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/juiye/514/azarfar.html

22 - دوت ترکیه با بمباران کردها جاده تجدید انتخابات را هموار می کند! 515 – 15 مرداد

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/juiye/515/azarfar.html

23- سخنان رهبر حزب کمونیست فرانسه درباره بمباران کردهای ترکیه! آذرفریتاش – 515 – 15 مرداد

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/juiye/515/hezbkomonistfranse.html

24- صلح را باید به دولت ترکیه تحمیل کرد – 516 – 22 مرداد

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/agust/516/azarang.html

25- خانه تکانی در حزب کارگر انگلستان – 517 – 29 مرداد

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/agust/517/azar.html

26- یونان بسوی چپ رادیکال تر یا چپ میانه؟ - 518 – 5 شهریور

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/agust/518/yunan.html

27- زمین لرزه در بورس جهانی با طرح نوین اقتصادی چین – آذرفریتاش – 518 – 5 شهریور

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/agust/518/chin.html

28- میلیون ها کارگر در ایالت های هند اعتصاب کردند! – 520 – 19 شهریور

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/septamber/520/hend.html

29- باد در انگلستان از چپ وزیدن گرفته – 521 – 26 شهریور

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/septamber/521/umanite.html

30- "کاتالونیا"از مرداب بحران اقتصادی در اروپا میخواهد بگریزد – 522 –  9 مهرماه

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/septamber/522/kataloniya.html

31- درس هائی که جنگ افروزان و اسد از جنگ 4 ساله گرفتند – 523 – 16 مهر

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/october/darsha.html

32- پرتغال یا اسپانیا در کدامیک جبهه چپ زودتر سرکار می آید؟ - آذرفریتاش – 523 – 16 مهر

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/october/potghal.html

33- روسیه سد راه سیاست های  دولت ترکیه شد – 524 – 23 مهر

 http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/october/524/azarfar.html

34- وزن کشی سیاسی اول نوامبر پای صندوق های رای ترکیه – 525 – 30 مهر

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/october/525/vaznkeshi.html

35- مذاکرات سیاسی در پرتو پیروزی های نظامی در سوریه – 526 –  7 آبان

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/novamer/526/azarfar.html

36- انتقاد شدید حزب کمونیست فرانسه از رئیس جمهور ترکیه – 527 – 14 آبان

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/novamer/527/tukye.html

37- دادگاه بزرگترین قتل عام سیاسی تشکیل میشود – آذرفریتاش – 527 – 14 آبان

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/novamer/527/andonezi.html

38- پس از حوادث تروریستی دیدار رهبر حزب کمونیست با رئیس جمهور- 529 – 29 آبان

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/novamer/529/azarfar.html

39- سازمان ملل در برابر وظیفه تاریخی مبارزه با تروریسم – 530 – 5 آذر

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/novamer/530/azsar.html

40- نتیجه پیروزی راست در انتخابات آرژانتین – آذرفریتاش –  530 - 5 آذر

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/novamer/530/arjantin.html

41- هزینه عظیم مالی دولت"داعش" چگونه تامین میشود؟ - 531 – 12 آذر

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/desamr/531/azarfar.html

42- تحلیل حزب کمونیست فرانسه از نتایج انتخابات این کشور – 532 –26 آذر

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/desamr/532/azarang.html

43- در انتخابات اسپانیا چپ برده، راست نمایش پیروزی درآورده! – 533 – 3 دی

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/desamr/533/espaniya.html

44- وداع با سلطنت در انتخابات اسپانیا – 534 – 10 دی ماه

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/desamr/534/espaniya.html

45- نشانه های رفرم اجتماعی در کشور چین – 536 – 24 دی

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/janvye/536/chin.html

46-  5سال پس از بهار عربی در مصر و لیبی چه می گذرد؟ 538 –  8 بهمن

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/janvye/538/bahar.html

47- در انتظار حوادث مهم در الجزایر – 539 – 15 بهمن

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/fbrye/539/aljazayer.html

48- آش شوری که در لیبی پختند باید بخورند! – 540 – 22 بهمن

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/fbrye/540/ash.html

49- سونامی بحران اقتصادی با دو احتمال در راه است – 541 –  29 بهمن

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/fbrye/541/azarfar.html

50- وضع کنونی در یونان قابل تحمل نیست – 542 – 6 اسفند

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/fbrye/542/yunan.html

51- شطرنج سیاسی جمهوری اسلامی پس ار انتخابات هفتم اسفند – 543 – 13 اسفند

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/mars/543/azarfar.html

52- آسیای جنوب شرقی ایستگاه تازه قطار ارتش داعش – 544 – 20 اسفند

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/mars/544/filipin.html

53 - یونان نمی خواهد تبدیل شود به بنگالدش اروپا – 545 – 27 اسفند

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/mars/545/unan.html

 

 

ترجمه های جعفر پویا در سال 94 از مطبوعات چپ فرانسه

 

1- گفتگوی "شوسودوفسکی " با کاسترو – 508 – 28 خرداد

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/juan/508/kastero.html

2- با وام تازه اروپا دست میگذارد روی بانکهای یونان – 513 – اول مرداد

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/juiye/513/jafar.html

3- جنگ دولت ترکیه با کردها به بهانه مبارزه با داعش –514 – 8 مرداد

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/juiye/514/turkie.html

4- تلاش های نظامی اسرائیل برای فشار به کنگره امریکا – 518 – 8 مرداد

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/agust/518/esrail.html

5- مشکل نه پناهجویان بلکه بوجودآورندگان جنگ در افریقا و خاورمیانه اند – 521 – 26 شهریور

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/septamber/521/pnahjoyan.html

6- اگر داعش هم نبود آن را خلق می کردند! – 522 – 9 مهر ماه

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/septamber/522/daesh%201.html

7- آینده لیبی در دست داعش یا دولت مشترک بین دو قدرت محلی؟ 532 – 26 آذر

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/desamr/532/libi.html

8- برتری جوئی عربستان سعودی مسلح یه سلاح طلای سیاه – 536 – 24 دی

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/janvye/536/arabestan.html

9- مذاکرات صلح با چه آرایشی 25 ژانویه آغاز می شود؟ - 537 – اول بهمن

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/janvye/537/surye2.html

10- دبیرکل حزب کمونیست فرانسه:مبارزه با آزادی ها مبارزه با تروریسم نیست – 538 – 8 بهمن

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/fbrye/539/franse.html

11- کنگره دوازدهم حزب کمونیست ویتنام در "هانوی" برگزار شد – 540 – 22 بهمن

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/fbrye/540/vitnam.html

12- پدیده ای نو در انتخابات ریاست جمهوری امریکا – 541 – 29 بهمن

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/fbrye/541/usa.html

13- دولت لبنان زیر فشار سلاطین نفت – 544 – 20 اسفند

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/mars/544/lbnan.html

14 - اتحادیه اروپا چرا به ترکیه باج می دهد؟ - 545 – 27 اسفند

http://www.rahetudeh.com/rahetu…/2016/mars/545/etehadze.html

 

ترجمه های شیرین مرادی، بهزاد دولت آبادی و نعمت بوستانی در سال 94

 

1- اوکرائین 6 سال پس از بیانیه تاریخی حزب کمونیست این کشور – 509 – 4 تیر ماه

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/juan/509/ukrain.html

2- مانورهای پیچیده یونان میان امریکا و اروپا – بهزاد دولت آبادی - 512 – 25 تیر

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/juan/512/yunan1.html

3- گفتگو با "ناهید سلیم" فیمینیست مصری – شیرین مرادی - 520 – 19 شهریور

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/septamber/520/zanan.html

4- نتایج دنباله روی اروپا از امریکا – نعمت بوستانی -  521 – 26 شهریور

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/septamber/521/esfand1.html

5- دیدار و مذاکره رهبر حزب کمونیست روسیه با رئیس دولت روسیه – ترجمه راه توده – 534 – 10 دی

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/desamr/534/zoganof.html

6- خطر اسلامگرایان برای جمهوری های مسلمان نشین شوروی سابق – 538 – 8 بهمن

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/janvye/538/gherghiz.html

7- وحشت از پیروزی ارتش سوریه در جنگ این کشور – بهزاد دولت آبادی – 540 – 22 بهمن

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/fbrye/540/turkye.html8-

9- برپائی مراسم با شکوه تاسیس ارتش روسیه – نعمت بوستانی – 542 – 6 اسفند

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/fbrye/542/artesh.html

 

 

ترجمه های رضا نافعی در سال 94

 

1- شطرنج پیچیده رویدادها در منطقه و زیر گوش ایران – 499 – 20 فروردین

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/march/499/nafei.html

2- چرک و خون تولید جهان سرمایه داری است – 500 – 27 فروردین

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/april/500/nafei.html

3- جنگ افروزان واقعیات جنگ دوم را تغییر میدهند – 504 – 24 اردیبهشت

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/mey/504/nafei.html

4- اسناد پنتاگون از ارتباط داعش با امریکا میگوید – 506 – 7 خرداد

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/mey/506/nafye.html

5- نتایج نظرسنجی موسسه پژوهشی امریکا – 507 – 14 خرداد

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/juan/507/nafei.html

6- بمباران با پهباد امریکائی از آلمان هدایت می شود – 508 – 28 خرداد

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/juan/508/nafei.html

7- بمباران کشتی پناهجویان و تشکیل ارتش واحد اتحادیه اروپا – 509 – 4 تیر ماه

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/juan/509/nafei.html

8- مارکس در زندگی خصوصی – 510 – 11 تیر

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/juan/510/marks.html

9- انقلاب در یونان اجتناب ناپذیر شده؟ 512 – 25 تیر

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/juan/512/nafei.html

10- مواضع چپ آلمان در برابر هجوم پناهجویان به این کشور – 520 – 19 شهریور

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/septamber/520/nafei.html

11- سخنان مهم پوتین در سازمان ملل – 522 –9 مهر ماه

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/septamber/522/putin.html

12- امریکا آماده جنگ نیابتی با روسیه شده – 524 – 23 مهر

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/october/524/amrika%20va%20rusye.html

13- روسیه در خاورمیانه امریکا را سرجایش نشاند – 525 – 30 مهر

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/october/525/nafei.html

14- زمینه های دوباره رشد فاشیسم در آلمان چیست؟ 526 – 7 آبان

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/novamer/526/nafei.html

15- دورتازه مانورهای امریکا در دوکشور عراق و سوریه – 527 – 14 آبان

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/novamer/527/nafei.html

16-آغاز تردیدها درباره نقش آفرینی نظامی آلمان – 529 – 28 آبان

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/novamer/529/nafei.html

17-روسیه رهبری امریکا در جنگ سوریه را نخواهد پذیرفت – 531 – 12 آذر

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/desamr/531/nafei.html

18- پروازداعش در سوریه و عراق با بال حواله های بانکی عربستان و امریکا – 532 –26 آذر

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/desamr/532/nafei.html

19- برای آنها که می خواهند با عمق تبهکاری ها آشنا شوند – 533 – 3 دی

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/desamr/533/nafei.html

20- ارتش جهادگران پس از سوریه به کجا خواهد رفت؟ - 534 – 10 دی

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/desamr/534/nafei.html

21- نوشداروی افشای "اسناد" پس از قتل قذافی – 537 – اول بهمن

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/janvye/537/ghazafi.html

22- راستگرایان امریکای لاتین چرا در انتخابات برنده شدند؟ - 537 – اول بهمن

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/janvye/537/emrikalatin.html

23 - خواب ها در اتحادیه اروپا شب به شب آشفته تر می شود – 538 – 8 بهمن

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/janvye/538/nafi.html

24- بهمن بزرگ بحران اقتصادی به حرکت درآمده – 539 – 15 بهمن

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/fbrye/539/nafei1.html

25- خاورمیانه عربی "دستپخت" فرانسه و انگلیس – 439 – 15 بهمن

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/fbrye/539/nafei2.html

26- کنفرانس امنیت مونیخ"جهان را خطر جنگ تهدید میکند!" – 540 -

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/fbrye/540/munikh.html

27- جهان را خطر جنگ اتمی تهدید میکند؟ - 541 – 29 بهمن

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/fbrye/541/nafei.html

28- اتحادیه اروپا یا دموکراتیک می شود یا از هم می پاشد – 544 – 20 اسفند

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/mars/544/nafi.html

 

 

ترجمه های عسگرداوودی در سال 94

 

1- پرتغال در همان مسیری که یونان رفت – 503 – 17 اردیبهشت

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/mey/503/dawud.html

2- کنفرانس مشترک مارکسیست ها و کشیش ها در آلمان – 505 – 31 اردیبهشت

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/mey/505/dawood.html

3- داعش را به سلاح اتمی مسلح می کنند؟ - 507 – 14 خرداد

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/juan/507/dawood.html

4- کنگره حزب کمونیست اسپانیا – 508 – 28 خرداد

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/juan/508/dawood.html

5- گفتگوی اشپیگل با برژینسکی (پوتین بسیار زیرک باهوش و نکته بین است)510 –

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/juan/510/dawood.html

6- کمونیست ها فاجعه امروز اوکرائین را حدس زده بودند – 511 – 17 تیر

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/juan/511/dawood.html

7- "مدودف" از رهبران آلمان دموکراتیک:سرانجام آنها که ضرورت اصلاحات را درک نکردند 513

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/juiye/513/dawood.html

8- کمونیست های یونان نظر امروز را دیروز هم گفته بودند – 516 – 22 مرداد

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/agust/516/dawood.html

9- اتحاد استراتژیک چین و روسیه دارای چه ابعادی است – 522 – 9 مهر ماه

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/septamber/522/chin%20va%20rusye.html

10- جنبش اعتراضی چپ در خیابان های افریقای جنوبی – 525 – 30 مهر

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/october/525/efrigha.html

11- حمایت "لخ والسا" از نقش روسیه در سوریه – 528 – 21 آبان

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/novamer/528/lkhvalesa.html

12- حکومت دولت چپ در پرتغال آغاز شد – 530 – 5 آذر ماه

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/novamer/530/porteghal.html

13- گرگ های خاکستری چه نقش و وظیفه ای درترکیه دارند؟ - 531 – 12 آذر

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/desamr/531/gorg.html

14- دورنمای صلح در کلمبیا نمایان شده – 539 – 15 بهمن

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/fbrye/539/kolobya.html

15- نگاهی به تاریخچه 8 مارس به عنوان "روز زن" – 544 – 20 اسفند

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/mars/544/ruze%20zan.html

 

 

ترجمه های آزاده اسفندیاری در سال 1394

 

1- " اتحادیه بریکس" – 501 – سوم اردیبهشت

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/april/501/brix.html

2- جنگ دوم جهانی 27 میلیون روس را به کام کشید – 502 – 10 اردیبهشت

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/april/502/esfand.html

3- سالگرد حریق فاشیستی در اتحادیه کارگری ادسا – 503 – 17 اردیبهشت

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/mey/503/esfand.html

4- جمهوری بلاروس زیر بار سنگین فروپاشی نماند – 504 – 24 اردیبهشت

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/mey/504/esfand.html

5- چشم و گوش مردم اوکرائین بتدریج باز می شود – 505 – 31 اردیبهشت

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/mey/505/esfand.html

6- قرارداد 18 میلیارد دلاری بین چین و بلاروس – 506 – 7 خرداد

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/mey/506/esfand.html

7- فاشیسم در اوکرائین جنایت می کند، غرب سکوت! 507 – 21 خرداد

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/juan/507/esfand.html

8- تشکیل یک جبهه چپ در اوکرائین – 508 – 28 خرداد

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/juan/508/ukrain.html

9- تهاجم افیونی افغانستان به روسیه! – 509 – 4 تیرماه

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/juan/509/esfand.html

10- "قندوز"افغانستان تخته پرش داعش علیه جمهوری های آسیای میانه – 510 – 11 تیر

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/juan/510/esfand.html

11- نسل جدید کلاهک های اتمی ... – 511 – 18 تیر

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/juan/511/esfand.html

12-رخنه داعش از افغانستان به ترکمنستان – 512 – 25 تیر

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/juan/512/esfand.html

13- بیانیه حزب کمونیست یونان – 513 – اول مرداد

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/juiye/513/esfand.html

14- ارتش مهاجران ستون پنجم رویدادهای مهم اروپا در آینده – 514 – 8 مرداد

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/juiye/514/esfand.html

15- تجارت با اعضای بدن کودکان در شرق اوکرائین – 516 – 22 مرداد

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/agust/516/esfand.html

16- کره شمالی از واقعیت تا جنگ تبلیغاتی با این کشور – 517 – 29 مرداد

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/agust/517/kore.html

17- ناتو و کیف آماده راه اندازی حمام خون در "روسیه نو" – 518 – 5 شهریور

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/agust/518/nato.html

18- دیوار تازه ای پس از دیوار برلین – 519 – 12 شهریور

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/agust/519/divar.html

19- تاجیکستان تخته پرش تازه افراط گرایان اسلامی – 520 – 19 شهریور

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/septamber/520/esfand.html

20- غرب دروغ میگوید، خیال مقابله با داعش ندارد – 521 – 26 شهریور

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/septamber/521/esfand2.html

21- راه پرافتخاری که روس ها پس از فروپاشی اتحاد شوروی طی کردند – 523 – 16 مهر

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/october/rusye.html

22- مردم بلاروس یکبار دیگر لوکاشنکو را انتخاب کردند – 524 – 23 مهر

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/october/524/belarus.html

23- مذاکرات چپ اروپا در مسکو با کمونیستهای روسیه – 525 – 30 مهر

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/october/525/chap%20dar%20mosko.html

24- حمایت حزب کمونیست روسیه از دولت و مردم سوریه – 526 – 7 آبان ماه

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/novamer/526/surye%20esfand.html

25- صدراعظمی که قرار بود معجزه کند در حال سقوط است! – 529 – 29 آبان

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/novamer/529/esfand.html

26- آغاز مانور راست های آلمان برای حفظ قدرت پس از مرکل – 530 –5 آذر

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/novamer/530/alman.html

27- پیشنهادهای حزب کمونیست روسیه در ارتباط با ترکیه – 531 – 12 آذر

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/desamr/531/rusye%20esfand.html

28- 5 انگشت یک دست در شطرنج جهانی – 532 – 26 آذر

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/desamr/532/esfand.html

29- ترکیه با اردوغان بسوی بحران می رود – 533 – 3 دی ماه

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/desamr/533/esfand.html

30- ارزیابی حزب کمونیست روسیه سالهای پرمخاطره بالا گرفتن جنگ ها آغاز شده است – 535 – 17دی

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/janvye/535/esfand.html

31- نگاهی به دیروز و امروز اوکرائین – 536 – 24 دی

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/janvye/536/esfand.html

32- ترکیه به سوی چند پارچگی پیش می رود – 537 – اول بهمن

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/janvye/537/turkye.html

33- ترکیه در دام استراتژی امریکا برای خاورمیانه – 538 – 8 بهمن

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/janvye/538/turkiye.html

34- عربستان و ترکیه بخت خود را در سوریه آزمایش میکنند! – 540 – 22 بهمن

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/fbrye/540/esfand.html

35- توطئه نفتی علیه سه کشور روسیه، ایران، ونزوئلا – 541 – 29 بهمن

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/fbrye/541/esfand.html

36- پیشنهادهای حزب کمونیست روسیه به دولت این کشور – 542 – 6 اسفند

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/fbrye/542/esfand.html

37- جمهوری بلاروس در کنار دولت و مردم سوریه – 543 – 13 اسفند

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/mars/543/esfand.html

38- دولت ترکیه اتحادیه اروپا را به گروگان گرفته – 544 – 20 اسفند

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/mars/544/turkiy.html

 

39 - چه کسانی در اوکرائین حکومت می کنند؟ - 545 – 27 اسفند

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/mars/545/okrain.html

 

به تلگرام راه توده بپیوندید

https://telegram.me/rahetudeh

 

 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                       شماره 545 راه توده - 27 اسفند ماه 1394

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت